Základní škola Štíty

Čtenářský klub

Čtenářský klub zpříjemnil květnové odpoledne v Domovu pro seniory ve Štítech

Každý z jedenácti čtenářů z řad žáků druhého stupně v pondělí 15. 5. přicházel do domova s knihou Pověsti a zkazky z kraje pod Bukovou horou od Václava Rýznara, rodáka z Horních Studének, aby mohl seniorům u lůžka nebo v ateliéru přečíst pověsti, které si sám vybral nebo k nimž měli posluchači blízko. Zájem byl o pověsti z Horních Studének, stejně jako povídání o tom, co všechno se dalo koupit na štíteckém jarmarku. Tato akce měla ale i jiný přesah, od čtení se mnohdy přešlo i k rozhovoru a žáci na závěr sklidili velké díky za to, že sebrali odvahu a nebáli se téměř hodinu trpělivě číst. Tímto děkuji všem pracovníkům domova za uskutečnění této nevšední akce a samozřejmě také milým posluchačům, kteří prominuli drobná přeřeknutí a počáteční trému a věřím, že se nám v brzké době opět podaří díky Nikči, Valentýnce, Káti, Milanovi, Peťovi, Patrikovi, Elišce, Mari, Terce, Natce a Verči rozzářit tváře klientů domova.

Za Čtenářský klub Mgr. Petra Kristková