Základní škola Štíty

CLIL V PRAXI, ANEB CLIL NÁS BAVÍ

Dne 23. 4. 2019 odpoledne proběhla na naší škole mimořádná a úspěšná akce s názvem CLIL V PRAXI, ANEB CLIL NÁS BAVÍ.  Naše škola ve spolupráci s MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s.  společně zrealizovali vzdělávací akci, která měla za cíl pedagogům ze škol Zábřežska a Šumperska představit  a názorně předvést začlenění metody CLIL do výuky nejazykových předmětů. Metoda CLIL neboli Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení, patří k významným vzdělávacím trendům současného evropského školství  a je jednou z možných strategií dvojjazyčného vzdělávání.

Více než 20 pedagogů z okolních škol využilo této skvělé příležitosti a bylo jim umožněno  shlédnout několik ukázek výuky metody CLIL v praxi. Jednalo se o kombinaci nejazykových předmětů (tělesná výchova, matematika, vlastivěda, dějepis, hudební výchova, český jazyk) s integrací anglického jazyka do výuky na I. i II. stupni ZŠ. V rámci podpory metody CLIL byly k nahlédnutí také CLIL projektové práce žáků  a další žákovské výstupy, které pedagogům – hostům poskytly bohatou inspiraci a motivaci metodu CLIL zařadit do své výuky.

Celá akce byla všemi zúčastněnými vnímána jako velice inspirativní a přínosná v rámci rozvoje jazykového vzdělávání žáků a každý pedagog především velice ocenil profesionální způsob, kterým byla celá akce vedena, a to formou praktických ukázek výuky s rozmanitými aktivitami a technikami výuky žáků na I. i II. stupni ZŠ.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem zúčastněným, kteří se sešli, aby aktivně podpořili metodu CLIL, ale především velké díky a obdiv patří pedagogům ZŠ Štíty, kteří svým profesionálním přístupem dokázali inspirovat a motivovat ostatní pedagogy i své žáky k začlenění metody CLIL do výuky a takto aktivně rozvíjet jazykovou vzdělanost žáků základních škol.

Mgr. Ilona Haasová, zástupce ředitele školy