Základní škola Štíty

Beseda školní psycholožky

Beseda školní psycholožky 21. 5. od 15:00 hod.

Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk,

tímto zve všechny rodiče žáků na besedu školní psycholožky Mgr. Kamily Očadlíkové Barlow. Tato beseda se koná ve čtvrtek dne 21. 5. 2015 od 15:00 hod. v jazykové učebně ZŠ Štíty.

Témata besedy:

  1. Akceptování autorit rodič – učitel
  2. Výchova teenagera (jak porozumět dětem ve věku dospívání – jak se vypořádat se zvýšeným zájmem dětí  např. o Facebook – dítě si mění identitu, vybírá si špatné vzory a skupiny, jak pomoci dítěti, když prožije např. zklamání z první lásky, aby nedocházelo k depresím u dětí, které mohou vést až k sebepoškozování, poruchy příjmu potravy aj.)
  3. Práce s dětmi s ADHD
  4. Domácí příprava dětí (zahrnující způsoby učení, postupy, časové rozložení, kombinace s volnočasovými aktivitami)
  5. Pravidla plnění školních i jiných povinností
  6. Volné otázky k diskuzi či vlastní téma – dle potřeby a zájmu

Beseda je zcela zdarma a uskuteční se v rámci projektu prevence 2015: „Tvořivě a zdravě, zvládneme vše hravě“ – 3. cyklus. Závaznou přihlášku – návratku doručte nejpozději do 7. 5. 2015.

Srdečně zveme všechny rodiče. Děkuji.              Mgr. Ilona Haasová, zástupce ředitele školy

Tel. č.: 583 440 176

Po potvrzení účasti formou návratky Závazné přihlášky, prosím o včasnou tel. omluvu v případě neúčasti.

 

Zde odstřihněte a pošlete zpět jen v případě zájmu o besedu

Závazná přihláška – návratka

Závazně se tímto přihlašuji na besedu školní psycholožky Mgr. K. Očadlíkové Barlow, dne 21. 5. 2015 od 15:00 hod.

Jméno:_____________________________________

a nejvíce mě zajímá toto téma: _______________________________________________

(napište čísla témat  1-5 dle Vašeho zájmu či připište vlastní téma)

 

Podpis: ______________________________