Základní škola Štíty

Beseda o historii židovství

Beseda o historii židovství

Že se na prostém příběhu o židovské dívce Ester dá jednoduše vysvětlit historie židovství a že osud mladíka Otto Wolfa může být pro současnou mládež nejen zajímavý, ale v mnohém i poučný, ukázaly obě páteční besedy, které pro 7. a 9. ročník připravil pan Luděk Štipl z Loštic. Sdružení Respekt a tolerance, jehož je zakladatelem, propůjčí naší škole ke Dni otevřených dveří také výstavní panely, v nichž se budete moci dočíst o osudech židů z Mohelnicka, Lošticka a Šumperska.