Základní škola Štíty

ÁMOS trochu jinak aneb vánoční dárek pro všechny.

Vážení rodiče a milí žáci,

jsem moc ráda a pyšná na to, že Vám mohu představit „NOVÉHO ČLENA NAŠEHO TEAMU“ digitální školní panel ÁMOS VISION.

Právě dnes proběhla jeho instalace u nás ve škole a Vy všichni, milí žáci i rodiče, se můžete tešit, že Vás vždy radostně přivítá v naší škole při vstupu do vestibulu. Projekt ÁMOS vision se zaměřuje na předávání informací ve škole novou, inovativní formou. Co si pod tím můžete představit? Klasickou školní nástěnku nahradil dotykový panel, kde je veškerý obsah k dispozici digitálně na pár kliknutí pro všechny – pro žáky, učitele, rodiče a další návštěvníky školy.

Tento digitální panel je vlastně novodobým hlasem školy, protože zde každý jednoduše a rychle najde přesně to, co potřebuje. Ať už se jedná o rozvrh hodin, suplování, jídelníček nebo fotografie ze školních akcí. To ale není všechno. ÁMOS umí vyhledat dopravní spojení, zobrazí předpověď počasí, zabaví žáky různými quizy a smysluplnými motivačními aktivitami. Denně se také na digitálním panelu objevují spoty zaměřené na osvětu a prevenci, které se aktualizují každé dva týdny. Díky zajímavým videím se žáci originální formou dozví, jak poskytnout první pomoc, pečovat o své zdraví, třídit odpad nebo jak pomoci šikanovanému spolužákovi. Obsah je vytvořený ve spolupráci s odbornými garanty (Besip, Dětské krizové centrum, Asociace společenské odpovědnosti, centrum pro poruchy příjmu potravy Anabell, Záchranný kruh, Policie ČR, E-bezpečí a dalších odborných garantů). ​​​Vysílání je doplněno o informace z kultury a sportu, aby byl obsah vždy zábavný a pro žáky atraktivní. Je to zkrátka moderní komunikační nástroj pro žáky, rodiče a zaměstnance školy.

Více info na webu: https://amosvision.cz/cz

Milý Ámosi, vítej u nás ve škole a pevně věřím, že se s ním i Vy, milí žáci a rodiče, budete moci brzy přivítat ve škole osobně.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy