Základní škola Štíty

Aktuální info k testování žáků ZŠ od 1.9.2021

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vás seznámila s aktuálnimi pravidly dle MŠMT v rámci testování žáků od 1.9.2021.

Dle aktuálních info budou povinně antigenním testem (stejný antigenní test jako byl používán v loňském školním roce) formou samoodběru otestováni žáci od 2. do 9. ročníku první školní den, tedy 1.9.2021 ve svých kmenových třídách.

Žáci 1. ročníku budou testováni až druhý školní den, tedy 2.9.2021 ve svých kmenových třídách. V případě zjištění pozitivního případu v dané třídě bude nezbytné nařízení karantény pro všechny epidemiologicky významné kontakty pozitivně testované osoby.

 

Testování ve školách bude zahájeno první školní den (žáci 1.ročníku až druhý školní den) a ukončeno 9.9. 2021. Testování tedy proběhne ve dnech: středa 1.9. (2.-9.ročník)/čtvrtek 2.9. (1.ročník),  pondělí 6.9. a čtvrtek 9.9.2021. Po vyhodnocení iniciálního testování může být povinnost testování mimořádným opatřením MZ dále prodlouženana další období (např. 1x týdně každé pondělí do konce měsíce září, a to dle aktuální epidemiologické situace).

 

Žáci, kteří se NEBUDOU TESTOVAT, vztahuje se na ně výjimka z povinného testování:

Testováni se neprovede u žáků s dokončeným očkováním, dále pak u žáků, kteří prodělali v posledních 180 dnech onemocnění COVID19, a u žáků, kteří doloží negativní výsledek RAT testu nebo PCR testu provedeného zdravotnickým pracovníkem.

 

Žáci, kteří neabsolvují povinné testování:

V případech, ve kterých dítě nebo žák neabsolvuje test z jakéhokoliv důvodu, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z povinného testování, bude se moci účastnit prezenční výuky pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. MZ doporučí školám zajistit samostatnou místnost pro možnost občerstvení a vyhradittěmto dětem a žákům také vlastní sociální zařízení.

 

Děkuji Vám za zodpovědný přístup a spolupráci.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy