Základní škola Štíty

9.A

Výuka do 8.4. 

Matematika

Word: M9     PDF: M9

Fyzika

Word: Fyzika pro deváťáky do 3.4.  PDF: Fyzika pro deváťáky do 3.4.

Fyzika pro devataky do 8.4.                         Fyzika pro devataky do 8.4.

Český jazyk

POZOR! POZOR! POZOR!
U onlinecviceni.cz se zadané úkoly zobrazí pouze tehdy, když si nahoře zadáte měsíc BŘEZEN. Úkol byl zadáván v březnu, automaticky se zobrazuje duben.

Word: Český jazyk_9.ročník                 PDF: Český jazyk_9.ročník

Word: Slohový úkol_9.ročník               PDF: Slohový úkol_9.ročník

Pracovní sešit_9_řešení_s.27

Dějepis

Word: 1. Dějepis_9.A_opakování    PDF: 1. Dějepis_9.A_opakování

Word: 2. Dějepis_9.A_zápis              PDF: 2. Dějepis_9.A_zápis

Word: 3. Zatykac_na_valecneho_zlocince    PDF: 3. Zatykac_na_valecneho_zlocince

Přírodopis

Word: Př 9.A, 9.B     PDF: Př 9.A, 9.B

Chemie

Dobrý den deváťáci,

teď před Velikonocemi mám pro vás jen malé chemické rozptýlení, 3 online cvičení, dvě jsou na naše poslední témata, jedno na trochu dřívější. Vyhodnocení a správná řešení jsou součástí. Můžete se mi pak pochlubit, jak se dařilo, případně byl-li nějaký problém (přes KOMENS Bakaláři nebo email: reditel@zsstity.cz)

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1885

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1880

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1862

Zeměpis 

Word: Z 9.A, 9.B         PDF: Z 9.A, 9.B

Anglický jazyk

LESSON PLAN_9.rocnik            LESSON PLAN_9.rocnik

Německý jazyk

Word: Německý jazyk – 9.A       PDF: Německý jazyk – 9.A

Seminář z Čj

Vypracujte si test č.3 (str. 53-59) v učebnici PŘIJÍMAČKY, příští týden vložím na web komentované výsledky. Přidávám dva testy na opakování učiva na přijímací zkoušky, u každého testu máte uvedeny ve zvláštním dokumentu odkazy, kde si můžete znalosti zopakovat. Vaše řešení mi zasílejte na mail, nebo do zprávy na messengru. 

Přeji, ať se práce daří :-)

Word:                                                                          PDF:

Vyklady o ceskem jazyce – opakovani                  Vyklady o ceskem jazyce – opakovani

Vyklady o ceskem jazyce – test                               Vyklady o ceskem jazyce – test

Vyznam slov – opakovani                                        Vyznam slov – opakovani

Vyznam slov – test                                                     Vyznam slov – test

Seminář z M

Vypracovávejte si postupně testy z přijímacích zkoušek z minulých let na https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani a pošlete mi svůj nejlepší dosažený výsledek na knapkova@zsstity.cz. Pokud si s jakýmkoli příkladem nevíte rady, napište.

 

Výuka do 27. 3. 

Matematika

Word: Matematika 9  PDF: Matematika 9

Fyzika

Word: Fyzika pro devataky   PDF: Fyzika pro devataky

Chemie

Word: CHEMIE 9. ročník_část_2         PDF: CHEMIE 9. ročník_část_2

ALKALOIDY

Český jazyk

Word: zadání_ČESKÝ JAZYK 9. ročník   PDF: zadání_ČESKÝ JAZYK 9. ročník (1)

Word: ČJ_9.ROČNÍK_Jan Otčenášek    PDF: ČJ_9.ROČNÍK_Jan Otčenášek

ČJ_9.ROČNÍK_Pracovní sešit řešení s.24

ČJ_9.ROČNÍK_Pracovní sešit řešení s.25

Dějepis

Word: DĚJEPIS_9.ročník   PDF: DĚJEPIS_9.ročník

Zeměpis 

Pokračujeme kapitolou Zemědělství. Napište si do školních sešitů nadpis Zemědělství a podle schématu v učebnici na str. 38 si vypište stručně Faktory ovlivňující úroveň zemědělské výroby. Dále si napište nadpis Zemědělství v hospodářsky vyspělých zemích, v textu vyhledejte následující pojmy a výsledky si zapište: monokulturní zemědělství, intenzivní zemědělství, příměstské zemědělství a podle diagramu posuďte, ve kterých světadílech je podíl pracovníků zaměstnaných v zemědělství nejvyšší, výsledek zapište. Následuje nadpis Zemědělství v hospodářsky málo rozvinutých zemích, v textu vyhledejte pojmy a výsledky si zapište: samozásobitelské zemědělství a nevýhody, plantáž a příklady plodin.

Posílám také odkaz na zajímavý krátký dokument:-)

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10169655222-zemepis-sveta/203562230200041-kaucukove-kralovstvi/

Přírodopis

Pokračujte v učebnici str. 26. Do školních sešitů si napište nadpis Uhličitany a vypište stylem, jaký používáme v hodinách Kalcit a ze str. 28 Dolomit. Dále si nadepište Dusičnany a stručně zapište Chilský ledek.

Pro zvídavé: přikládám odkaz na následující článek o zapomenutém městě v poušti Atacama a historii těžby ledku.:-)

https://www.novinky.cz/cestovani/clanek/asi-nejdesivejsi-hrbitov-sveta-lezi-zapomenuty-hluboko-v-pousti-atacama-40291542

Anglický jazyk

Word: 9.rocnik AJ -_ lesson plan   PDF: 9.rocnik AJ – lesson plan

Word: Slovesa_zapis   PDF: Slovesa_zapis

Německý jazyk

Word: Německý jazyk 9.A           PDF: Německý jazyk 9A

Konverzace z Aj

Word: Konverzace AJ_9.A,B    PDF: Konverzace AJ_9.A,B

Přijímací zkoušky

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Škola doma – pořad na Čt1 ve 14:00 út, čt