Základní škola Štíty

7.B

Výuka do 26.6.

Český jazyk  

Word:                                                                                                           PDF:

Cesky jazyk                                                                                                 Cesky jazyk

Cj 7. A, 7. B reseni PS str. 45 cela, str. 47, cv. 24                                 Cj 7. A, 7. B reseni PS str. 45 cela, str. 47, cv. 24

Matematika

Word: matika 7 od 23.6.                             PDF: matika 7 od 23.6.

 

Výuka do 22.6.

Matematika

Word: matika 7                                                                        PDF: matika 7

Český jazyk

Word:                                                                                        PDF:

Český jazyk 7. A, 7. B                                                             Český jazyk 7. A, 7. B

Čj 7. A, 7. B řešení minulých úkolů                                    Čj 7. A, 7. B řešení minulých úkolů

Zeměpis

Word:  Zeměpis-7.AB-2 (1)                     PDF: Zeměpis-7.AB-2 (1)

Dějepis

Word: Člověk a společnost 7. AB do 22. 6                        PDF: Člověk a společnost 7. AB do 22. 6

Přírodopis

Word: PRIRODOPIS_7_DO 22. 6. 2020          PDF: PRIRODOPIS_7_do 22. 6. 2020

Anglický jazyk

Word: Domácí výuka_7.B_do 26.6.                  PDF: Domácí výuka_7.B_do 26.6.

Německý jazyk

Word: 4.lekce-7-1+(1) (1)                                    PDF: 4.lekce-7-1+(1) (1)

Výuka do 15.6.

Matematika

Word: M7 do 15 6               PDF: M7 do 15 6

DÚ pro žáky, kteří se zúčastnili výuky:

Úlohy na závěr str. 28/9, 10 B – řešení trojčlenkou

str. 34/7B – řešení trojčlenkou

Do výuky matematiky (úterý) nezapomeňte psací, rýsovací potřeby, učebnice, sešity a kalkulačky.

Fyzika

Otázky a úkoly ke kapitole „Hydraulická zařízení“  uč. str. 105 – vynech úkol 1 s fotografií rypadla.

Odpovědi již zasílej p. uč. Kobzové

Český jazyk

Word:                                                                                        PDF:

Cesky jazyk 7. A, 7. B                                                             Cesky jazyk 7. A, 7. B

Cj 7. A, 7. B reseni PS str. 39, 40 graf souveti                  Cj 7. A, 7. B reseni PS str. 39, 40 graf souveti

Reseni – ukol z videa                                                             Reseni – ukol z videa

Cj 7. A, 7. B reseni sloh PS str. 60, 61

Dějepis

Word: Člověk a společnost 7. AB do 15. 6                    PDF: Člověk a společnost 7. AB do 15. 6

Zeměpis

Word:  Zeměpis-7.AB-2                                                PDF: Zeměpis-7.AB-2

Přírodopis

Word: PRIRODOPIS_7_DO 15. 6. 2020                  PDF: PRIRODOPIS_7_do 15. 6. 2020

Anglický jazyk

Word: Domaci vyuka_7.B_15. 6.                               PDF: Domaci vyuka_7.B_15. 6.

Německý jazyk

Word: 4.lekce-7-1+(1)                                                   PDF: 4.lekce-7-1+(1)

 

Výuka do 8.6.

Matematika

Word: M7 do 8 6                                                   PDF: M7 do 8 6

Úlohy na závěr A do 8 6

Výuka online úterý  9:00.

Český jazyk

Word:                                                                        PDF:

Cesky jazyk 7. A, 7. B                                             Cesky jazyk 7. A, 7. B

Cj 7. A, 7. B reseni PS sloh str. 59, 60                Cj 7. A, 7. B reseni PS sloh str. 59, 60

Cj 7. A, 7. B reseni PS str. 38                                Cj 7. A, 7. B reseni PS str. 38

Zeměpis

Word: Zeměpis-7.AB-2                                         PDF: Zeměpis-7.AB-2

Dějepis

Word: Člověk a společnost (dějepis) 7. AB do 8.6                   PDF: Člověk a společnost (dějepis) 7. AB do 8.6

Fyzika

Word: Výuka 1.6.-8.6. kap 2.2 Hydraulická zařízení               PDF: Výuka 1.6.-8.6. kap 2.2 Hydraulická zařízení

Word: Řešení příkladů z minulého týdne                                  PDF: Řešení příkladů z minulého týdne

Přírodopis

Word: PRIRODOPIS_7_DO 8. 6. 2020                  PDF: PRIRODOPIS__7_do 8. 6. 2020

Anglický jazyk

Word: Lesson plan_7.B_8.6.                                  PDF: Lesson plan_7.B_8.6.

Poslech: „Lewis´s plan“

Německý jazyk

Word: 4.lekce-7-1 (1)                                                  PDF: 4.lekce-7-1 (1)

 

Výuka do 1.6.

Český jazyk

Word: Cesky jazyk 7. A, 7. B                             PDF: Cesky jazyk 7. A, 7. B

Cj 7. A, 7. B reseni PS str. 38

Cj 7. A, 7. B reseni PS str. 58, 59

Matematika

Word: M7 do 1 6                                               PDF: M7 do 1 6

M7 do 25 5 řešení

Fyzika

Word: Pascalův zákon – příklady                   PDF: Pascalův zákon – příklady

Přírodopis

Word: PRIRODOPIS__7_DO 1. 6. 2020                   PDF: PRIRODOPIS_7_do 1. 6. 2020

Zeměpis

Dobrý den,

 v minulém období jsme pokračovali v učivu z kapitoly Východní Asie. Na online hodině v úterý 26.05.2020 se budeme učit o Japonsku a zopakujeme si učivo o Číně.

Připravte si učebnice na str.35 – 36. Do konce týdne mi posílejte vypracovaná tři cvičení, a to 4., 5., 6. / str.37 v učebnici.

 Mějte se hezky! Hana Tempírová

Dějepis

Word: Člověk a společnost (dějepis) 7. AB                         PDF: Člověk a společnost (dějepis) 7. AB

Anglický jazyk

Word: Lesson plan_7.B_Aj.doc_1.6.                  PDF: Lesson plan_7.B_Aj.doc_1.6.

Poslech: „The Tailor of Swaffham“

Německý jazyk

Word:4.lekce-7                        PDF: 4.lekce-7