Základní škola Štíty

7.B

Výuka do 20.4. 

Matematika

Word: Matika 7 -úkoly      PDF: Matika 7 -úkoly

Fyzika

Word: fyzika 7 -úkoly          PDF:  fyzika 7 -úkoly

Výuka do 8.4. 

Český jazyk

Word: Český jazyk 7.A, 7.B     PDF: Český jazyk 7.A, 7.B

Čj 7.A, 7.B řešení PS str. 30

Matematika

Word:MATEMATIKA PRO SEDMÁKY do 3.4.    PDF: MATEMATIKA PRO SEDMÁKY do 3.4.

MATEMATIKA PRO SEDMAKY do 8 .4.                        MATEMATIKA PRO SEDMAKY do 8 .4.

Fyzika

Word:FYZIKA sedmáci A i B do 3.4.  PDF: FYZIKA sedmáci A i B do 3.4.

FYZIKA sedmaci A i B -do 8.4.                      FYZIKA sedmaci A i B -do 8.4.

Přírodopis

Word: PŘÍRODOPIS_7      PDF:  PŘÍRODOPIS_7

Zeměpis

Word: Z 7.A, 7.B        PDF: Z 7.A, 7.B

Dějepis

Word: Člověk a společnost (dějepis) 7. AB       PDF: Člověk a společnost (dějepis) 7. AB

Anglický jazyk

Word: 7.B_lesson plan Aj     PDF: 7.B_lesson plan Aj

Německý jazyk

Guten Tag liebe Schüler,

 minule jste si měli do sešitu přeložit texty z učebnice na str. 24 a snad jste také nezapomněli na projekt! Zatím si ho nechejte doma na viditelném místě, ráda bych vám je zkontrolovala osobně, uvidíme, jak se bude situace vyvíjet a kdy se uvidíme ve škole.

Tento týden si najděte v učebnici str. 26 a přepište si do sešitu tabulku Personalpronomen Osobní zájmena (to je ta úplně nahoře) a tabulku Verben Slovesa (to je ta pod tou první tabulkou). Vše by jste už měli umět, ale raději si to zopakujte, zakryjte a i víckrát přeříkejte. Pak si vezměte pracovní sešit str. 27 a dopište si cvičení b) tabulku a cvičení 10 – možná to už někteří máte.

Pokračujte dál – nadepište si do sešitu Záporka nicht.

Podívejte se na cvičení 11a) na str. 27. Přepište si jen věty se záporem (jsou to ty vpravo) a záporku si v sešitě podtrhněte nebo jinak  zvýrazněte. Vzpomeňte si, také jsme se to už učili, ale znalosti si prověřte ještě na cvičení 12 na str. 27.

Přikládám ještě dvě křížovky pro zábavu, ale všechny došlé a správně vyplněné odměním jedničkami, tak neváhejte a pište! Stačí napsat do mailu (nemusíte křížovky skenovat) jednotlivá slovíčka a výsledek každé tajenky.

Křížovky

Mach´s gut!

Mit besten Grüssen Hana Tempírová

Výuka do 27. 3. 

Český jazyk

Word: Český jazyk 7.A, 7.B     PDF: Český jazyk 7.A, 7.B

Čj 7.A, 7.B řešení PS str.29

Matematika

Word: MATEMATIKA PRO SEDMAKY do 27.3.   PDF: MATEMATIKA PRO SEDMAKY do 27.3.

Fyzika

Word: FYZIKA sedmaci A i B -do 27.3.   PDF: FYZIKA sedmaci A i B -do 27.3.

Zeměpis

Dobrý den, pokračujeme v učivu o Jihozápadní Asii. Vypište si z učebnice základní informace o Iráku a Íránu ze str.23 a závěrečný tlustě vytištěný odstavec úplně dole.

Napište si do školního sešitu nadpis Opakování: a vypracujte do sešitů cv. 1/str.24 (systémem, který už znáte: 1 – odpověď), neopisujte zbytečně celé věty.

Dále vyhledejte z dostupných zdrojů odpovědi na otázky č. 5.,6., 9. a 10. ve cvičení 3 na str. 24. Děkuji.

Používat můžete také internetové stránky www.skolasnadhledem.cz, kde jsou zajímavosti i do zeměpisu.:-) Přeji vám hodně zdraví, mějte se hezky!

Přírodopis

Word: PŘÍRODOPIS_7_DO_27.3.2020   PDF: PŘÍRODOPIS_7_do_27.3.2020

Dějepis

Word: Dějepis (Člověk a společnost) 7.AB       PDF: Dějepis (Člověk a společnost) 7.AB

Anglický jazyk

Word: Lesson plan_7.B     PDF: Lesson plan_7.B

Německý jazyk

Guten Tag!:-) Vzhledem k tomu, že jsem vám posledně poslala i s projektem poměrně dost práce, posílám tentokrát odkaz na možnost procvičování poslechu a slovní zásoby  i zábavnou formou:

https://www.hueber.de/exercises/530-26661/a11/?rootPath=/exercises/530-26661/a11/#/sections

Procvičujte na Lektion 1 nebo Lektion 2. Slovo Starten cvičení aktivuje, slovo Überprüfen znamená, že se vám ukáže výsledek.

Viel Glück!;-)