Základní škola Štíty

6.B

Výuka do 20.4.

Fyzika

Word: fyzika 6.B    PDF: fyzika 6.B

Výuka do 8.4.

Český jazyk

Word: Český jazyk 6.A, 6.B    PDF: Český jazyk 6.A, 6.B

Čj 6.A, 6.B O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách

Čj 6.A, 6.B řešení PS str. 26

Matematika

Word: M 6      PDF: M 6 

Fyzika

Word: Fyzika pro 6 B do 3.4.   PDF: Fyzika pro 6 B do 3.4.

Fyzika pro 6 B do 8.4.                           Fyzika pro 6 B do 8.4.

Dějepis

Word: 6. B       PDF: 6. B

Zeměpis

Word: Test_mapy               PDF: Test_mapy

Přírodopis

Word: PŘÍRODOPIS_6   PDF:  PŘÍRODOPIS_6

Anglický jazyk

Word: English lesson 6.B     PDF: English lesson 6.B

Výuka do 27.3.

Český jazyk

Word: Český jazyk 6.A, 6.B    PDF: Český jazyk 6.A, 6.B

Čj 6.A, 6.B řešení PS str. 24, 25, 27

Matematika

Word: Matematika 6   PDF: Matematika 6

Fyzika

Word: Fyzika pro 6 B do 27.3.    PDF: Fyzika pro 6 B do 27.3.

Zeměpis

PDF: Zeměpis_6

PDF: zeměpis6

Dobrý den, tentokrát vám v příloze posílám pracovní listy pro zopakování tématu Planeta Země. Vytvoříte textový dokument ve formátu .doc  nebo .docx.

V tomto dokumentu napíšete vždy číslo otázky a odpověď. Takto zpracovaný pracovní list posílejte prosím pod svým jménem na můj školní e-mail tempirova@zsstity.cz. Děkuji.

Přírodopis

Word: PŘÍRODOPIS_6_DO_27.3.2020    PDF: PŘÍRODOPIS_6_do_27.3.2020

Dějepis

Word: Dějepis (Člověk a společnost) 6AB       PDF: Dějepis (Člověk a společnost) 6AB

Anglický jazyk

Word: 6.B Anglický jazyk      PDF: 6.B Anglický jazyk