Základní škola Štíty

6.B

Výuka do 26.6.

Český jazyk  

Word:                                                                                                           PDF:

Cesky jazyk                                                                                                  Cesky jazyk

Cj 6. A, 6. B reseni PS str. 42, 43                                                            Cj 6. A, 6. B reseni PS str. 42, 43

Cj 6. A, 6. B reseni PS str. 57 (sloh)

Výuka do 22.6.

Český jazyk  

Word:                                                                                                           PDF:

Cesky jazyk 6. A, 6. B                                                                                Cesky jazyk 6. A, 6. B

6. A, 6. B reseni PS str. 41, cv. 14, str. 56, cv. 8                                   6. A, 6. B reseni PS str. 41, cv. 14, str. 56, cv. 8

6. A, 6. B uc. str. 88 reseni jazykoveho rozboru                                 6. A, 6. B uc. str. 88 reseni jazykoveho rozboru

DOBRODRUZNA LITERATURA

Reseni – ukol z videa

Reseni – ukol z videa

Matematika

Word: M 6 do 22. 6.                                              PDF: M 6 do 22. 6.

Fyzika

Word: F 6. B – do 22. 6.                                        PDF: F 6. B – do 22. 6.

Zeměpis

Word: Zeměpis-6.AB-2-1 (1) (1)                        PDF: Zeměpis-6.AB-2-1 (1) (1)

Přírodopis

Word: PRIRODOPIS_6_DO 22. 6. 2020           PDF: PRIRODOPIS_6_do 22. 6. 2020

Dějepis

Word: Člověk a společnost 6. AB do 22. 6       PDF: Člověk a společnost 6. AB do 22. 6

Anglický jazyk

Word: Anglický jazyk 6. B do 22. 6                             PDF: Anglický jazyk 6. B do 22. 6

Poslech 2.12

Poslech 2.13

Výuka do 15.6.

Český jazyk  

Word: Cesky jazyk 6. A, 6. B                                  PDF: Cesky jazyk 6. A, 6. B

Cj 6. A, 6. B reseni sloh str. 56 cv. 6, 7              Cj 6. A, 6. B reseni sloh str. 56 cv. 6, 7

Cj 6. A, 6. B reseni PS str. 39, 40

Jaroslav Foglar – Prvni ze Zantovky

Matematika

Word: M 6 do 15. 6.                                                                       PDF: M 6 do 15. 6.

Fyzika

Word: F 6. B do 15. 6.                                                                    PDF: F 6. B do 15. 6.

Dějepis

Word: Člověk a společnost (dějepis) 6. AB do 15. 6                 PDF: Člověk a společnost (dějepis) 6. AB do 15. 6

Zeměpis

Word: Zeměpis-6.AB-2-1 (1)                                                          PDF: Zeměpis-6.AB-2-1 (1)

Přírodopis

Word: PRIRODOPIS_6_DO 15. 6. 2020                                     PDF: PRIRODOPIS_6_do 15. 6. 2020

Anglický jazyk

Word: Anglický jazyk 6. B do 15. 6                                                 PDF: Anglický jazyk 6. B do 15. 6

Poslech 2.11

Výuka do 8.6.

Český jazyk  

Word: Český jazyk 6. A, 6. B                                    PDF: Český jazyk 6. A, 6. B

Čj 6. A, 6. B řešení PS str. 34, 38

Matematika

Word:  M 6 do 8. 6.                            PDF: M 6 do 8. 6.

Fyzika

Word: F 6. B do 8. 6.                         PDF: F 6. B do 8. 6.

Přírodopis

Word: PRIRODOPIS_6_DO 8. 6. 2020               PDF: PRIRODOPIS_6_do 8. 6. 2020

Zeměpis

Word: Zeměpis-6.AB-2-1                                        PDF: Zeměpis-6.AB-2-1

Dějepis

Word: Člověk a společnost (dějepis) 6. AB do 8.6              PDF: Člověk a společnost (dějepis) 6. AB do 8.6

Anglický jazyk

Word: Anglický jazyk 6. B do 8.6                          PDF: Anglický jazyk 6. B do 8.6

2.08

2.09

 

Výuka do 1.6.

Český jazyk  

Word: Cesky jazyk 6. A, 6. B                                        PDF: Cesky jazyk 6. A, 6. B

Cj 6. A, 6. B Reseni – grafy vety jednoduche                       Cj 6. A, 6. B Reseni – grafy vety jednoduche

Dějepis

Word: Člověk a společnost 6. AB                               PDF: Člověk a společnost 6. AB

Matematika

Word: M 6 do 1. 6.                         PDF: M 6 do 1. 6.

Fyzika

Word: F 6. B do 1. 6.                    PDF: F 6. B do 1. 6.

Přírodopis

Word: PRIRODOPIS_6_DO 1. 6. 2020                         PDF: PRIRODOPIS_6_ DO 1. 6. 2020

Zeměpis

Word: Zeměpis-6.AB-2                                                   PDF: Zeměpis-6.AB-2

Anglický jazyk

Word: Anglický jazyk 6. B                                             PDF: Anglický jazyk 6. B