Základní škola Štíty

6.A

Výuka do 8.4.

Český jazyk

Word: Český jazyk 6.A, 6.B    PDF: Český jazyk 6.A, 6.B

Čj 6.A, 6.B O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách

Čj 6.A, 6.B řešení PS str. 26

Matematika

Word: M 6     PDF: M 6

Fyzika

Word: F 6. A      PDF: F 6. A

Dějepis

Word: 6. A      PDF: 6. A

Zeměpis

Word: Test_mapy               PDF: Test_mapy

Přírodopis

Word: PŘÍRODOPIS_6   PDF:  PŘÍRODOPIS_6

Anglický jazyk

6.A – English lesson       6.A – English lesson

Výuka do 27. 3.

Český jazyk

Word: Český jazyk 6.A, 6.B    PDF: Český jazyk 6.A, 6.B

Čj 6.A, 6.B řešení PS str. 24, 25, 27

Matematika

Word: Matematika 6      PDF: Matematika 6

Fyzika

Word: Fyzika 6. A – do 27. 3. 2020    PDF: Fyzika 6. A – do 27. 3. 2020

Anglický jazyk

Správné odpovědi k úkolu do 20.3.2020 PDF: 6.A_úkol správné odpovědi Word: 6.A_úkol  správné odpovědi

Word: 6.A – AJ – lesson plan    PDF: 6.A – AJ – lesson plan

Zeměpis

PDF: Zeměpis_6

PDF: zeměpis6

Dobrý den, tentokrát vám v příloze posílám pracovní listy pro zopakování tématu Planeta Země. Vytvoříte textový dokument ve formátu .doc  nebo .docx.

V tomto dokumentu napíšete vždy číslo otázky a odpověď. Takto zpracovaný pracovní list posílejte prosím pod svým jménem na můj školní e-mail tempirova@zsstity.cz. Děkuji.

Přírodopis

Word: PŘÍRODOPIS_6_DO_27.3.2020    PDF: PŘÍRODOPIS_6_do_27.3.2020

Dějepis

Word: Dějepis (Člověk a společnost) 6AB       PDF: Dějepis (Člověk a společnost) 6AB