Základní škola Štíty

4. třída

Výuka do 5.6.

Anglický jazyk – pro žáky, kteří nenastoupili do školy

Lesson plan_Aj_4_do 5.6.                                   Lesson plan_Aj_4_do 5.6.

Poslech č.1 „Dialogue“

Poslech č. 2 „Pracovní sešit str. 44/cv.1“

 

Výuka do 25.5.

Český jazyk

Vzor pán str. 96 ústně, 97/3,4 piš do sešitu jen tvary ze závorek: kluci, čápy…

Pošli ke kontrole  1 vybrané cvičení.

Čítanka – o vodě: 148 – 153

Vypiš  do sešitu 10 vět, ve kterých se vyskytuje slovo voda. Pokus se najít lidová rčení o vodě a nahlas vysvětli doma rodičům.Popros je, aby Ti poskytli zpětnou vazbu = posoudili smysluplnost Tvé úvahy.

Matematika

Zlomky – učebnice 116 – 117 pročti.

119/ 1 – 6  vyzkoušej splnit samostatně.

119/ 4 napiš do sešitu, vyfoť a pošli.

Přírodověda

vyhledej v přiloženém odkaze Přírodověda 4 – jízdní kolo, jarní rostliny a proveď si test

Vlastivěda

Dějiny: Marie Terezie a Josef II. učebnice 95 -97 přečti a zkus si provést test znalostí – luštěnky

http://www.rysava.websnadno.cz/

Připomínám adresu: schwarzova@zsstity.cz

Anglický jazyk (skupiny p. uč. Miltákové, Kissové)

Word: Lesson plan_4_25.5.                     PDF: Lesson plan_4_25.5.

Poslech č. 1: „A song“

Poslech č. 2: „Workbook p. 42“

Pády podstatných jmen:

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-pady-podstatnych-jmen-1-uroven/257

Luštěnky domů:

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=lust%C4%9Bnky+domu

Změna času:

https://www.zmenacasu.eu/zmena-casu-2020/

Karaoke čtení /s Ivanou Chýlkovou…./:

https://decko.ceskatelevize.cz/karaoke-cteni