Základní škola Štíty

3.B

Výuka do 8.4.

Anglický jazyk

Word: 3. ročník do 3.4.       PDF: 3. ročník do 3.4.

3. rocnik do 8.4.                              3. rocnik do 8.4.

Český jazyk, Matematika, Život kolem nás do 8.4.     

Word: 3.B Výuka do 8. 4. 2020           PDF: 3.B Výuka do 8. 4. 2020 

Český jazyk, Matematika, Život kolem nás do 3.4. 

Word: Výuka – 3.B                  PDF: Výuka – 3.B

 

Výuka do 27. 3. 

Anglický jazyk

  • Poslechni si nahrávku textu z učebnice na str. 30 https://1drv.ms/u/s!AjS27_OxZn7rjPdliWDXioGDlNGr1Q?e=k6NJpg
  • Nauč se text číst a překládat podle nahrávky
  • Dodělej vše v pracovním sešitě po str. 27 (na str. 27 udělej cv. 1 – doplň slova z bubliny, cv. 2 – nakresli nějaký hmyz na kámen a do trávy a napiš alespoň tři věty o obrázku, můžeš využít učebnici nebo cvičení v PS výše na stránce)
  • Podívej se na pohádku na youtube, která je o housence = catapilar a zjisti, proč byla tak hladová (své zjištění můžeš napsat nebo namalovat do sešitu) https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY&t=126s

Český jazyk

uč. 73/5 a 75/1b do sešitu, 1a – fólie,  75/2 – diktátově do D     prac. sešit s.46

Pýcha-pytel-pysk, netopýr-slepýš-pyl, kopyto-klopýtat-třpytit se,zpytovat-pykat-pýr,pýřit se-čepýřit se

(přepiš do ČJ 1, napiš i na kartičky a seřazuj)

uč. 76 – 78 a 80 – 81 pročti,  78 nahoře – opiš do ČJ 1,  79/5,6 – do ČJ 1,   79/7 – diktovaně do D

79/8 –ústně ,  81/5 – fólie         ( při diktátech vět či slov si zkus vyměnit role s rodičem)

uč.74/1-4 ústně,  5 – můžeš namalovat,  s.80 – zkus ve dvojici (s rodiči,sourozencem,kamarádkou)

Čtení 

s.103 – učit se zpaměti , 106/1 a 107/2–zapiš do sešitu ČT, 108 – 114 čti, ústně odpověz na otázky

Psaní   

s. 6-8

Denně čti aspoň půl hodiny!!!  Střídej čtení HLASITÉ s tichým a SPOLEČNÝM  s rodiči, …

                       Čti časopisy, knihu – společně zapíšeme do čten. deníku.

Vše si hravě můžeš procvičovat: www.rysava.websnadno.cz    (lustenkydomu)

Matematika

uč. 75/67,68,72 – ústně,  cv.70 – do sešitu M1 (vždy jen výpočet a odpověď)                                                                                                                                    76/77,78 – ústně,  cv.80 – do M1

78 nahoře – opiš do M1,  cv.2 – do M1,  růžové ,, Připomeň si“ – pročíst

79 /7,12 – ústně,  cv.9 – do M1

81 nahoře – opiš do M1,  cv.1 – do M1,  cv.3,4 – ústně

82 nahoře – opiš do M1,  cv.4 – 1. a 4. sloupec do M1, cv.7 – do M1,  cv. 5 – zkusíš?

84/11,14 (jen výpočet + odpověď), 15 – do M1

Pokud dopíšeš sešit M1, piš do M2.

Vše hravě procvičuj: ,, www.rysava.websnadno.cz“    (lustenkydomu)

Postupně vypracované úkoly mi můžeš denně odesílat (vyfotit , e-mail danadav@seznam.cz, SMS  731 104 487 ).  Rychlou ruku přeje tř. učitelka  DD

Život kolem nás

uč.46 – 48 pročti, ze stran 44 až 47 opiš do sešitu  ŽLUTÉ RÁMEČKY

vše procvič:  www.rysava.websnadno.cz  (lustenkydomu) – najdi  PRVOUKA pro 3. ročník, témata: Měříme délku. Měříme hmotnost…objem…čas…teplotu.

uč. 49 – 53 – pročti, do sešitu opiš rámeček na str. 53 dole, namaluj či nalep obrázky zvířat

Procvič na  www.rysava.websnadno.cz  –  téma  Znaky života živočichů (je to předposlední téma).

Doporučuji

televizní pořad UčíTelka – denně v 9.30-10.30 na ČT2

Karaokečtení tamtéž denně v 9.30, dále počítačový program

www.skaut.cz/programdoma,

Skolakov.cz   a další viz příloha: Webové-adresy

Zdraví a spoustu radosti při práci přeje DD.