Základní škola Štíty

3.A

Výuka do 20. 4.

Český jazyk

 1.  Písanka str. 13, 14, 15
 2. Pracovní sešit str. 55, 56
 3. Učebnice str. 96/5, 6, 1 – ústně, 97/2 – písemně. Opakuj si slova protikladná (antonyma) například podle učebnice str. 101 nebo také na webové stránce onlinecviceni.cz ͢͢  ročník ͢  00.Význam slova ͢  Antonyma

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=00.+V%C3%BDznam+slova&topic=02.+Antonyma#selid

Word: Vyjmenovaná slova po L                      PDF: Vyjmenovaná slova po L

Matematika

učebnice 84/10 – písemně, 86 – připomeň si zaokrouhlování, 86/2 – písemně. Můžeš trénovat také na onlinecviceni.cz ͢  ročník ͢  15 Zaokrouhlování ͢  04 zaokrouhlování na desítky a stovky

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=15.+Zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD&topic=04.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsel+na+des%C3%ADtky+a+stovky#selid

 

Život kolem nás

učebnice str.54 – 55 pročíst. Do sešitu zapsat:

 1. BEZOBRATLÍ – nemají v těle kostru, např.: hmyz + obrázek

hlemýžď + obrázek

rak + obrázek

žížala + obrázek

Můžeš nakreslit i další ze str. 55. Potom si pročti str. 56 – 57 a zapiš:

 1. OBRATLOVCI – mají kostru složenou z kostí, např.: ryby + obrázek

obojživelníci + obrázek

plazi + obrázek

ptáci + obrázek

savci + obrázek

Číst, číst, číst………………………………………… J

Výuka do 8. 4. 

Anglický jazyk

New and important! Nové a důležité!

Milí žáci, vážení rodiče!

Při naší další výuce budeme využívat aplikaci Wocabee, která se nemusí instalovat a funguje na každém zařízení (telefon, tablet, PC). Pomocí této aplikace se budeme učit a procvičovat aktuální slovní zásobu hravě, zábavnou formou.

Více na: https://www.wocabee.app/?lang=CZ 

Prosím, sledujte zprávy v Bakalářích,  postupně každému žákovi zašlu unikátní přihlašovací kód s postupem k přihlášení a doplňující informace k aplikaci. Využívání aplikace je zdarma po celou dobu zavření škol + následně další 2 týdny.

Prosím, zatím vyzkoušejte a budu ráda za každou zprávu o tom, jak se Vám s Wocabee pracuje. Děkuji, P. Miltáková

Word: 3.A_lesson plan Aj    PDF: 3.A_lesson plan Aj

 

Český jazyk

učebnice 90/1 opsat do sešitu, 90/2 – vytvoř si jednoduchou tabulku pro určení osoby, čísla a času u tučně vytištěných sloves, např. takto:

sloveso osoba číslo čas
Hráli jsme 1. množné minulý

Dále 90/3 – do dvou sloupců rozděluj slovesa ve tvaru složeném nebo jednoduchém

Učebnice 94 a 95 celou pročíst, 95/5 písemně, 96/4 písemně

Sloh 

učebnice 91/1 ústně, 91/2 písemně (užij také některá slova ze cvičení 3)

Písanka

str. 11, 12

Pracovní sešit str. 52, 53, 54

Matematika 

učebnice 83/9 a 84/11, 12, 13 do sešitu, 84/15 ústně. Geometrie – učebnice 89 ústně. Vymýšlej si příklady na sčítání a odčítání pod sebou, neustále opakuj všechny násobilky.

Život kolem nás 

učebnice 50 – 53 pročíst. Do sešitu si udělej nový velký nadpis Živá příroda – Živočichové a opiš oranžovou tabulku na konci str. 53

Zkuste si třeba tuto stránku   https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/savci

Můžete si také zkusit pracovní list Vyjmenovaná slov po B – není povinné.

Word: Vyjmenovaná slova po B      PDF: Vyjmenovaná slova po B

Moc děkuji za zaslané fotografie splněných úkolů.

A co takhle natrénovat další disciplíny do našeho Olympijského víceboje? Doma můžete trénovat  Postoj čápa, Zkrácené sedy lehy a možná také Přeskok přes švihadlo. 

Výuka do 27. 3.

 1. Český jazyk – uč. 87/2,5 – ústně, 87/4 napiš do sešitu – vyfoť a pošli. Dále uč. 89 nová kapitola Slovesný čas,  cvičení 1, 3 – ústně, 89/4 napiš do sešitu –vyfoť a pošli.

Do sešitu zápis – str. 89 červená a modrá tabulka.

 1. Písanka str. 10
 2. Pracovní sešit – dokončit str. 51, nově také 52 – vyfoť a pošli.
 3. Slovní druhy – str. 22
 4. Matematika – uč. 83/1,2 – pouze výsledky, dále 83/6,7,- se zápisem do sešitu – vyfoť a pošli, 83/4,5, do sešitu – neposílej
 5. Život kolem nás – učebnice 48/3 – zašli mi tajenku, kterou vyluštíš po zodpovězení všech otázek – budu známkovat!! Nová kapitola str. 49 – vše přečíst, na hlavní stránce školy je pracovní list,  máte –li možnost vytisknutí, pak ho vyplňte, vyfoťte a pošlete.

Každý den pilně číst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vše posílat na adresu klohnova@zsstity.cz

 

Word: Webové adresy     PDF: Webové-adresy-1

Živ Živočichové1

Anglický jazyk

Word: Lesson plan_3   PDF: Lesson plan_3