Základní škola Štíty

2. třída

Výuka do 8.4.

Word: 2.ročník do 3.4.     PDF: 2.ročník do 3.4.

2.rocnik do 8.4.                            2.rocnik do 8.4.

Život kolem nás

Do 8.4.

Jaro – uč. str.50 – popovídat si o obrázku, jak vypadá jaro nyní u nás, co jsou Velikonoce?

Přečíst str.51, kdy jaro začíná, zkontrolovat v kalendáři.

Do 3.4.

učebnice str. 48 – zaměstnání. Přečíst, prohlédnout obrázky, popovídat si o zaměstnání rodičů a příbuzných. Čím chceš být, až vyrosteš???

str. 49 – opakování si zkuste na folii

Výuka do 27.3.

 Český jazyk

 • Denně číst ze svojí rozečtené knihy
 • Projít si ústně s rodiči v učebnici str. 84 – 87
 • Do školního či domácího sešitu opsat a doplnit cvičení v učebnici str. 113/23 ( nepsat naráz, rozdělit po částech) – PROSÍM, VYFOŤTE A POŠLETE
 • V písance pokračujte str. 12-14
 • Zkoušejte diktáty př. str. 85/5, 87/3
 • DOBROVOLNÁ PRÁCE NAVÍC PRO ŠIKULKY– Vymysli si s bráškou, sestrou, babičkou 10 zvířátek a napiš je do sešitu LV poskládané podle abecedy – PROSÍM, VYFOŤTE A POŠLETE
 • Vypracuj, pokud máš možnost přístupu na internet tyto on-line cvičení

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/znamkovane-diktaty/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/znamkovane-diktaty-vety/cviceni1.htm

Matematika

 • SLON – str. 34/3,4 – do sešitu (MŠ nebo MD) vypracuj slovní úlohy – zkrácený zápis, výpočet, zkouška, odpověď – PROSÍM, VYFOŤTE A POŠLETE

Pro připomenutí (je to poměrně nová látka) předkládám vzorový příklad (SLON – str. 34/2), který měly děti již dříve za úkol (ne všichni však dobře).

 slovní úloha: 

dvojek ….12

jedniček …..o 9 více

jedniček…..j 

j = 12 + 9              Zk.: 21 – 9 = 12

j = 21

======

Adélka měla 21 jedniček.

 •  Napiš do sešitu MŠ nebo MD 10 příkladů na písemné sčítání pod sebe a 10 příkladů na písemné odčítání,  např.:

56         77

37        -18

Písemné odčítání s přechodem přes desítku je nová látka, kterou můžete s vysvětlením zhlédnout na videích:

https://www.youtube.com/watch?v=an_jCrVkde4

https://www.youtube.com/watch?v=aj0_VIJ9wB0

https://www.youtube.com/watch?v=nEUgr2hEyH0

Připomínám, že je nutné při písemném počítání dodržovat řády jednotek pod sebou a řády desítek také pěkně pod sebou. Na podtrhávání používáme pravítko.  – PROSÍM, VYFOŤTE A POŠLETE

 • Učte se odříkávat řadu násobků čísla 2 do 20 (dělalo se i v pořadu UčíTelka na knoflících, případně fazolích uspořádaných po dvou)
 • SLON str. 40-41 – PROSÍM, VYFOŤTE A POŠLETE
 • DOBROVOLNÁ PRÁCE NAVÍC PRO ŠIKULKY- nastříhat si s maminkou lístečky a na ně z jedné strany napsat příklady násobilky 2 a z druhé strany správný výsledek daného příkladu (například 2 . 4 a na druhou stranu 8). Jako symbol násobení dětem pište tečku.  Podobné máme pexeso na sčítání a odčítání ve škole. – PROSÍM, VYFOŤTE A POŠLETE

Anglický jazyk

Poslechni si zvukový záznam:  https://1drv.ms/u/s!AjS27_OxZn7rjPdmGd0zzOr52ftmwg?e=ZeYIIH

 • V pracovním sešitě vybarvi správnými barvami podle zvukového záznamu obrázky na str. 42/2 nahoře
 • V PS na téže str. 42 dole v obrázku stejnými barvami vybarvuj dané předměty a říkej si nahlas – PROSÍM, VYFOŤTE A POŠLETE

 

Vážení rodiče a milí žáci, snažte se sledovat pořad UčíTelka, kde si děti některé učivo zopakují, jiné je zde nové (např. násobilka dvou).

Dále vyžívejte jakékoli výukové programy. Nově nabízím TAKTIK (přístup najdete v Bakalářích) 

Své práce posílejte na e-mail drlikova@zsstity.cz