Základní škola Štíty

16. 4. 2014 Informační den pro rodiče

Dne 16. 4. 2014 se koná Informační den pro rodiče, který začíná pro jednotlivé třídy podle údajů v žákovské knížce (nejdříve však ve 13:30 hod).