Vyučování ve dnech 2. a 3. září

Ve středu 2.9. a čtvrtek 3.9. 2015 je vyučování

v 1. – 5. ročníku 4 hodiny (do 11.05)

a 6. – 9. ročníku 5 hodin (do 12.00).

Základní a mateřská škola Štíty - nabídka

Základní škola

Mateřská škola

Školní jídelna