Školní jídelna Štíty

Přihlášky/Odhlášky

Přihlášky a odhlášky obědů

Prodej stravného na následující měsíc je od 25. dne v měsíci v níže uvedené úřední hodiny.

Přihlášky a odhlášky stravného dětí MŠ Štíty, žáků a cizích strávníků jsou přijímány:

den předem (pouze pracovní den)  do 12.30 hod:

a) internetem na www.strava.cz – přihlášení přes přidělené uživatelské jméno a heslo,

b) SMS zprávou na telefon školní jídelny 739 475 171, objednávání stravy pouze v případě kladného stavu konta strávníka,

b) osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny pouze v úřední hodiny:

         7:00 – 8:00 h, 9.00 – 9.30 h,  10:30 – 11:00 h  a 12:00 – 12:30 h

 

Strávník (žák) má možnost přihlásit si stravné podle vlastního výběru z vystaveného jídelníčku, tzn. že je možné objednat si stravné i na jednotlivé stravovací dny.