Školní jídelna Štíty

Platby

Platba hotově  

v úřední hodiny kanceláři vedoucí ŠJ od 25. dne v měsíci.                                                                                                                                    

Úřední hodiny: 7.00-8.00,   9.00 – 9.30, 10.30-11.00,   12.00-12.30 h.

Platba bezhotovostně

stravné je možno platit i bezhotovostně na účet  školní jídelny 19-1904042339/0800

Platba musí být na účet ŠJ  poukázána předem do 25. dne v měsíci.

 

V případě zájmu Vám bližší informace poskytne vedoucí ŠJ. Kontakt ZDE.