Školní jídelna Štíty

Školní jídelna

Od září 2019 zavádíme nově čipy, které budou sloužit místo stávajících laminátových karet k výdeji stravy a k objednávání stravy na nově nainstalovaném objednávacím terminálu, který je umístěn před vstupen do školní jídelny. Zároveň nový čip umožní žákům ZŠ+MŠ Štíty vstup hlavním vchodem do budovy naší školy.

Čipy si můžete již nyní zakoupit za 115,- Kč v kanceláři vedoucí školní jídelny.

——————————————————————————————————–

Od září nového školního roku 2019/2020 zavádí školní jídelna pro děti, žáky a zaměstnance ZŠ+MŠ Štíty placení stravného pouze bezhotovostně – jednorázový nebo trvalý příkaz z Vašeho účtu na účet ŠJ u ČS a.s.  –  19-1904042339/0800. Každý strávník bude mít od vedoucí ŠJ přidělený variabilní symbol, platba musí být připsána na účet ŠJ předem do 25. dne předchozího měsíce. Stravné bude po připsání platby automaticky přihlášeno na celý měsíc. Stravné je možné přihlašovat po připsání zálohy na účet ŠJ i  individuálně pouze na jednotlivé dny přes www.strava.cz po přidělení přihlašovacích údajů u vedoucí ŠJ a nebo nově pomocí zakoupených čipů na objednávacím terminálu.

Od října 2019 již platba v hotovosti není možná !!!

Doporučené zálohy na stravné:                                                                                                                                        děti MŠ Štíty:  3-6 let: polodenní stravné:   650,- Kč     celodenní stravné: 800,- Kč                                                        děti MŠ Štíty:  7-10 let: polodenní stravné: 750,- Kč     celodenní stravné: 900,- Kč

Žáci ZŠ Štíty: 7-10 let: 550,- Kč         11-14 let: 600,- Kč     9. třída: 650,- Kč

—————————————————————————————————————————                      Doplatek za neoprávněně odebraný oběd (v době nemoci dítěte/žáka) je od  1.2.2019   35,- Kč (kalkulované provozní náklady).  Provádíme kontroly docházky dětí/žáků dle třídních knih a doplatky jsou doúčtovány na základě této evidence. Doplatky budou v případě přeplatků odečteny z konta strávníka a nebo bude povinnost je uhradit hotově v kanceláři vedoucí ŠJ.

———————————————-———————————–

       UPOZORNĚNÍ !!!!

Čipy ke stravování slouží k prokázání o zakoupené stravě, velikosti porce-kategorie 7-10 let, 11-14 let, 15 let a více. Při opětovném zapomínání čipu bude strávník vyzván, aby si čip dodatečně přinesl. Toto opatření je z důvodu velkého výskytu zapomínání čipů ke stravování našich žáků-strávníků v minulém školním roce.

————————————————————————————————————————-

Možnost objednávání a odhlašování stravy je pro všechny strávníky, včetně dětí MŠ Štíty,

              den předem (pouze pracovní den)  do 12.30 h: 

internetem na www.strava.cz,

    Informace pro přihlášení uživatele:

   číslo jídelny: 3843          jednoduše kdykoli, odkudkoli

  • přihlášení přes přidělené uživatelské jméno a heslo
  • aktuální informace o vydané stravě
  • aktuální informace o stavu konta
  • možnost sledovat historii objednávek a plateb za stravu
  • pružná komunikace s jídelnou prostřednictvím internetu
  • on-line přímo v systému nebo formou mailových zpráv

– SMS zprávou na telefon školní jídelny  739 475 171,                                                                                                                                                                                                       

– přes terminál (pomocí čipu), který je umístěn před vstupem do jídelny.

 

Bližší informace Vám poskytne vedoucí školní jídelny.

Smrčková Jarmila – vedoucí ŠJ při ZŠ a  MŠ Štíty

Jídelníček

Jídelníček

Aktuální jídelníček naleznete v části JÍDELNÍČEK

23.05.2019

Více