Školní jídelna Štíty

Školní jídelna

Ve čtrtek 18 dubna 2019 mají žáci ZŠ Štíty velikonoční prázdniny, v pátek 19. dubna a v pondělí 22. dubna 2019 jsou velikonoční svátky.

Výdej jídel v době velikonočních prázdnin bude  od 10.30 -12.00 h a vstupní brána se bude zamykat ve 13 h !!!

Prodej stravného na DUBEN 2019 bude zahájen od pátku 22. března 2019 v úřední hodiny:      7.00 – 8.00 h, 9.00 – 9.30 h, 10.30 -11.00 h a 12.00 -12.30 h.

Prodloužená doba prodeje do 15.00 h bude v úterý 26. března 2019.      

—————————————————————————————————-

S účinností od  1. března 2019  dochází ke změně ceny obědů z důvodu neustále se zvyšujících cen potravin:

MŠ 3-6 let:       přesnídávka   9,- Kč      oběd: 20,-     svačina: 7,- kč         celodenní:  36,- Kč

MŠ 7-10 let:     přesnídávka 10,- Kč      oběd: 23,-      svačina: 8,- kč        celodenní:  41,- Kč

ZŠ 7 – 10 let:     23,- Kč                    ZŠ 11 – 14 let:     26,- Kč                         ZŠ 15 let:     28,- Kč

 

Doplatek za neoprávněně odebraný oběd (v době nemoci dítěte/žáka) je od  1.2.2019   35,- Kč (kalkulované provozní náklady).  Provádíme kontroly docházky dětí/žáků dle třídních knih a doplatky jsou doúčtovány na základě této evidence. Doplatky budou v případě přeplatků odečteny z konta strávníka a nebo bude povinnost je uhradit hotově v kanceláři vedoucí ŠJ.

———————————————-———————————

       UPOZORNĚNÍ !!!!

Karta ke stravování slouží k prokázání o zakoupené stravě, velikosti porce-kategorie 7-10 let, 11-14 let, 15 let a více. Při opětovném zapomínání karty bude strávník vyzván, aby si kartu dodatečně přinesl. Toto opatření je z důvodu velkého výskytu zapomínání karet ke stravování našich žáků-strávníků v minulém školním roce.

—————————————————————————————————————————

  V případě placení stravného bezhotovostně  musí být platba na účet ŠJ (19-1904042339/0800) připsána předem, nejpozději do 25. dne v měsíci.  U platby musí být uveden přidělený variabilní symbol. Stravné na následující měsíc bude automaticky přihlášeno pouze po obdržení platby. V případě, že tak nebude učiněno, stravné na následující měsíc přihlášeno nebude a je nutné stravu zaplatit hotově od 25. dne v měsíci v pokladně ŠJ v úřední hodiny.

————————————————————————————————————————-

Možnost objednávání a odhlašování stravy je pro všechny strávníky, včetně dětí MŠ Štíty,

              den předem (pouze pracovní den)  do 12.30 h: 

 internetem na www.strava.cz,

    Informace pro přihlášení uživatele:

   číslo jídelny: 3843          jednoduše kdykoli, odkudkoli

  • přihlášení přes přidělené uživatelské jméno a heslo
  • aktuální informace o vydané stravě
  • aktuální informace o stavu konta
  • možnost sledovat historii objednávek a plateb za stravu
  • pružná komunikace s jídelnou prostřednictvím internetu
  • on-line přímo v systému nebo formou mailových zpráv

– SMS zprávou na telefon školní jídelny 739 475 171,

   objednávání stravy pouze v případě kladného stavu konta strávníka,

osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny zápisem do sešitu pouze v úřední   hodiny:   

                  7.00 – 8.00,    9.00 – 9.30,   10.30 – 11.00,  12.00 – 12.30 h

Bližší informace Vám poskytne vedoucí školní jídelny.

Smrčková Jarmila – vedoucí ŠJ při ZŠ a  MŠ Štíty

Jídelníček

Jídelníček

Jídelníček

 
 

06.03.2017

Více