Školní jídelna Štíty

Školní jídelna

Přeplatky za stravné budou vypláceny od pondělí 18. 6. do pondělí 25. 6. 2018 v  úřední hodiny v kanceláři vedoucí ŠJ, ve čtvrtek 21. 6. 2018 budou úřední hodiny prodlouženy do 15 h !!!

Stravné na prázdninový provoz MŠ Štíty od 23. 7. – 31. 7.  a 1. 8. – 31. 8. 2018  pro děti MŠ  se bude platit POUZE DOHROMADY  od pondělí 18. 6.  – do čtvrtka 28. 6. 2018 hotově v kanceláři vedoucí ŠJ a nebo bezhotovostně na účet ŠJ do 25. 6. 2018. V červenci a srpnu 2018 bude kancelář vedoucí ŠJ uzavřena a tudíž nebude možné si stravné zakoupit !!!


Školní kuchyně bude v době letních prázdnin uzavřena od 1. 7. – 31. 7. 2018.               Začínáme vařit 1.8.2018

—————————————————————————————————————————                Prodej stravného na srpen 2018 bude z důvodu řádné dovolené od:                                                                      pondělí 18. 6. 2018 – čtvrtek 28. 6. 2018 v úřední hodiny,  ve čtvrtek 21. června 2018 prodloužená doba prodeje stravného do 15 h !!!

————————————————————————————————————————–

Prodej stravného na ZÁŘÍ  2018 bude zahájen od 27. 8. 2018

 ——————————————————————————————————-

       UPOZORNĚNÍ !!!!

Toto opatření je z důvodu velkého výskytu zapomínání karet ke stravování našich žáků-strávníků !!!                         Od 1. dubna 2018 v případě zapomenutí karty ke stravování n e b u d e  strávníkovi-žákovi strava  v y d á n a.  Karta ke stravování slouží k prokázání o zakoupené stravě, velikosti porce-kategorie 7-10 let, 11-14 let, 15 a více let. Kuchařky mají zakázáno stravu vydat bez prokázání se kartou !!!

—————————————————————————————————————————

S účinností od 1. května 2018 dochází ke změně ceny oběda pro cizí stráníky na 63,- Kč.                                                                                                                                                                          

                                         Věříme, že i nadále zůstaneme našimi strávníky.


  V případě placení stravného bezhotovostně  musí být platba na účet ŠJ (19-1904042339/0800) připsána předem, nejpozději do 25. dne v měsíci.  U platby musí být uveden přidělený variabilní symbol. Stravné na následující měsíc bude automaticky přihlášeno pouze po obdržení platby. V případě, že tak nebude učiněno, stravné na následující měsíc přihlášeno nebude a je nutné stravu zaplatit hotově od 25. dne v měsíci v pokladně ŠJ v úřední hodiny.

————————————————————————————————————————-

Objednávání a odhlašování stravy internetem. Informace pro přihlášení uživatele:

 www.strava.cz    číslo jídelny: 3843    jednoduše kdykoli, odkudkoli

 • přihlášení přes přidělené uživatelské jméno a heslo (přidělí vedoucí školní jídelny)
 • aktuální informace o vydané stravě
 • aktuální informace o stavu konta
 • možnost sledovat historii objednávek a plateb za stravu
 • pružná komunikace s jídelnou prostřednictvím internetu
 • on-line přímo v systému nebo formou mailových zpráv

Bližší informace Vám poskytne vedoucí školní jídelny.

————————————————————————————————————————-

Možnost objednávání a odhlašování stravy je pro všechny strávníky, včetně dětí MŠ Štíty,

              den předem (pouze pracovní den)  do 12.30 h: 

 internetem na www.strava.cz,

    Informace pro přihlášení uživatele:

   číslo jídelny: 3843          jednoduše kdykoli, odkudkoli

 • přihlášení přes přidělené uživatelské jméno a heslo
 • aktuální informace o vydané stravě
 • aktuální informace o stavu konta
 • možnost sledovat historii objednávek a plateb za stravu
 • pružná komunikace s jídelnou prostřednictvím internetu
 • on-line přímo v systému nebo formou mailových zpráv

– SMS zprávou na telefon školní jídelny 739 475 171,

   objednávání stravy pouze v případě kladného stavu konta strávníka,

osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny pouze v úřední   hodiny:   

                  7.00 – 8.00,    9.00 – 9.30,   10.30 – 11.00,  12.00 – 12.30 h

Bližší informace Vám poskytne vedoucí školní jídelny.

Smrčková Jarmila – vedoucí ŠJ při ZŠ a  MŠ Štíty

Jídelníček

Jídelníček

Jídelníček

 
 

06.03.2017

Více