Školní jídelna Štíty

Školní jídelna

Výdej jídel v době prázdnin:  do jídlonosičů od 10.30-11.00 h                                                                                                                    v jídelně od 11.05-12.00 h.

Vstupní brána se zamyká ve 13.00 h.

—————————————————————————————————————————          Přeplatek stravného lze vyplatit strávníkovi /zákonnému zástupci/ pouze na základě žádosti o vrácení přeplatku (do 30. 6. 2020) telefonicky na tel. 739 475 171 nebo písemně na email: jaja.smrckova@seznam.cz.

Přeplatek bude vrácen převodem na účet v měsíci červenci 2020. Peníze nelze vrátit hotově. Nevyzvednuté přeplatky budou automaticky převedeny strávníkovi na úhradu stravy v dalším období.

—————————————————————————————————————————

Strava pro děti MŠ Štíty v červenci a srpnu 2020 bude nahlašována rodiči  přes www.strava.cz  nebo SMS zprávou na tel. 739 475 171. Již nyní je umožněno stravu na prázdninové měsíce nahlašovat.

Upozorňujeme rodiče na dostatečnou výši konta strávníka. Platby nebudou v prázdninových měsících účtovány z důvodu omezeného provozu v kanceláři vedoucí školní jídelny (řádná dovolená).

—————————————————————————————————————————                                     

Z důvodu neustále se zvyšujících cen potravin a provozních nákladů jsme nuceni od 1. února 2020 zvýšit ceny obědů pro jednotlivé kategorie:

MŠ Štíty:                                                                                                                                                                     kategorie 3-6 let:   přesnídávka: 9,- Kč    oběd: 21,- Kč    svačina 8,- Kč:  celodenní 38,- Kč                                                           7-10 let:                      10,- Kč             24,- Kč                 9,- Kč:  celodenní 43,- Kč

kategorie: 1.stupeň 7-10 let:   24,- Kč          2.stupeň  11-14 let:  27,- Kč    9.třída:  29,- Kč     cizí strávníci:  71,- Kč

Doplatek za neodhlášenou stravu v době nemoci: 40,- Kč.

Tímto Vás upozorňujeme o navýšení záloh na stravné. V případě nedostatku financí na kontě strávníka NEBUDE strava automaticky nahlášena !!!!

Doporučené zálohy:   MŠ Štíty celodenní:  3-6 let: 850,- Kč          7-10 let: 950,- Kč                                            kategorie: 7-10 let: 550,- Kč,        11-14 let:  600,- Kč          9.třída:  650,- Kč

—————————————————————————————————————————

Od září 2019 zavádíme nově čipy, které budou sloužit místo stávajících laminátových karet k výdeji stravy a k objednávání stravy na nově nainstalovaném objednávacím terminálu, který je umístěn před vstupen do školní jídelny. Zároveň nový čip umožní žákům ZŠ+MŠ Štíty vstup hlavním vchodem do budovy naší školy.

——————————————————————————————————–

Od září nového školního roku 2019/2020 zavádí školní jídelna pro děti, žáky a zaměstnance ZŠ+MŠ Štíty placení stravného pouze bezhotovostně – jednorázový nebo trvalý příkaz z Vašeho účtu na účet ŠJ u ČS a.s.  –  19-1904042339/0800. Každý strávník bude mít od vedoucí ŠJ přidělený variabilní symbol, platba musí být připsána na účet ŠJ předem do 25. dne předchozího měsíce. Stravné bude po připsání platby automaticky přihlášeno na celý měsíc. Stravné je možné přihlašovat po připsání zálohy na účet ŠJ i  individuálně pouze na jednotlivé dny přes www.strava.cz po přidělení přihlašovacích údajů u vedoucí ŠJ a nebo nově pomocí zakoupených čipů na objednávacím terminálu.

Od října 2019 již platba v hotovosti není možná !!!

 

—————————————————————————————————————————                      Doplatek za neoprávněně odebraný oběd (v době nemoci dítěte/žáka) je od  1.2.2020   40,- Kč (kalkulované provozní náklady).  Provádíme kontroly docházky dětí/žáků dle třídních knih a doplatky jsou doúčtovány na základě této evidence. Doplatky budou v případě přeplatků odečteny z konta strávníka a nebo bude povinnost je uhradit hotově v kanceláři vedoucí ŠJ.

———————————————-———————————–

       UPOZORNĚNÍ !!!!

Čipy ke stravování slouží k prokázání o zakoupené stravě, velikosti porce-kategorie 7-10 let, 11-14 let, 15 let a více. Při opětovném zapomínání čipu bude strávník vyzván, aby si čip dodatečně přinesl. Toto opatření je z důvodu velkého výskytu zapomínání čipů ke stravování našich žáků-strávníků v minulém školním roce.

————————————————————————————————————————-

Možnost objednávání a odhlašování stravy je pro všechny strávníky, včetně dětí MŠ Štíty,

              den předem (pouze pracovní den)  do 12.30 h: 

internetem na www.strava.cz,

    Informace pro přihlášení uživatele:

   číslo jídelny: 3843          jednoduše kdykoli, odkudkoli

  • přihlášení přes přidělené uživatelské jméno a heslo
  • aktuální informace o vydané stravě
  • aktuální informace o stavu konta
  • možnost sledovat historii objednávek a plateb za stravu
  • pružná komunikace s jídelnou prostřednictvím internetu
  • on-line přímo v systému nebo formou mailových zpráv

– SMS zprávou na telefon školní jídelny  739 475 171,                                                                                                                                                                                                       

– přes terminál (pomocí čipu), který je umístěn před vstupem do jídelny.

 

Bližší informace Vám poskytne vedoucí školní jídelny.

Smrčková Jarmila – vedoucí ŠJ při ZŠ a  MŠ Štíty

Jídelníček

Jídelníček

Aktuální jídelníček naleznete v části JÍDELNÍČEK

23.05.2019

Více