Školní jídelna Štíty

Školní jídelna

Z technických důvodů od 9. 7. – 14. 7. 2021 není možné provést přihlašování a odhlašování stravy přes www.strava.cz. Posílejte SMS zprávy na tel. číslo 739 475 171 den předem do 12.30 h.

Děkujeme za pochopení.

——————————————————————————————————————————————————

Školní kuchyně při ZŠ+MŠ Štíty bude uzavřena od 26. 7. – 8. 8. 2021.

——————————————————————————————————–                     Strava pro děti MŠ Štíty v červenci a srpnu 2021:

  • bude nahlašována rodiči  přes www.strava.cz.  Již nyní je umožněno stravu na prázdninové měsíce nahlašovat,
  • upozorňujeme rodiče na dostatečnou výši konta strávníka na stravné na červenec i srpen 2021 !!!!!! Platby nebudou v prázdninových měsících účtovány z důvodu omezeného provozu v kanceláři vedoucí školní jídelny (řádná dovolená). Děkujeme za pochopení. 
    ——————————————————————————————————————–

Vážení rodiče,

o vrácení přeplatku za stravné si každý strávník/zákonný zástupce musí školní jídelnu požádat do 30.6.2021. V žádosti (viz příloha) uvádějte jméno dítěte/žáka, třídu, částku, kterou chcete vrátit zpět a číslo účtu, kam jídelna peníze převede. Žádost zasílejte na adresu: jaja.smrckova@seznam.cz.  Přeplatky za stravné budou převáděny na bankovní účty v červenci 2021.

Nevyžádané přeplatky za stravné budou automaticky převedeny na školní rok 2021/2022.

Žádost o vrácení přeplatku za stravné

—————————————————————————————————————————

S účinností od 1. června 2021 zvyšujeme doplatek (provozní náklady) za neoprávněně odebraný oběd dítěte/žáka v době nepřítomnosti ve škole na 50,- Kč. Žádáme o důslednost při odhlašování stravy dětí a žáků v době nemoci. Doplatek za neodhlášený oběd bude odečten z konta strávníka.

Nové ceny obědů od 1. června 2021:

děti MŠ Štíty:                                                                                                                                                                    3-6 let:      přesnídávka:   9 Kč      oběd: 22 Kč      svačina: 8 Kč   Celodenní stravné: 39 Kč           7-10 let:    přesnídávka: 10 Kč      oběd: 26 Kč      svačina: 9 Kč   Celodenní stravné: 45 Kč                                                                                                                                                                žáci ZŠ Štíty 7-10 let:     26 Kč                       11-14 let:   29 Kč                             9.třída: 31 Kč

————————————————————————————————————————–

S účinností od 1. června 2021 do odvolání NEBUDEME vařit  cizím strávníkům.  Moc se omlouváme.


Výdej jídel pro žáky ZŠ Štíty během distanční výuky POUZE               do jídlonosičů v době od 10.00-10.30 h.

Další důležité informace ohledně stravování žáků ZŠ Štíty: Stravováni v době distanční výuky pro žáky ZŠ Štíty

—————————————————————————————————————————

Vstup do školní jídelny pouze s respirátorem. Za vstupními dveřmi použijte dezinfekci. Vstupní dveře do jídelny budou otevřeny POUZE pro výdej jídel do jídlonosičů:  v době od 10.00 – 11.00 h.

—————————————————————————————————————————                             Od nového školního roku 2020/2021 si bude stravu přihlašovat strávník (dítě, žák – zákonný zástupce, zaměstnanec ZŠ+MŠ Štíty) individuálně sám přes:

internet na www.strava.cz, číslo jídelny 3843, po přidělení přihlašovacích údajů (u vedoucí ŠJ),

SMS zprávou na tel. 739 475 171 (přihlašovat pouze v případě dostatečné výši konta strávníka),

osobně pomocí čipu – žáci a zaměstnanci ZŠ Štíty přes terminál umístěný v prostorách před vstupem do jídelny.

Rádi Vás přivítáme v naší školní jídelně. Budeme ještě raději, když ochutnáte některé pokrmy z našich jídelníčků. Těšime se na Vás a věříme, že budete našim spokojenými strávníky.

V případě dotazů kontaktujte vedoucí ŠJ na tel. 739 475 171 a nebo na email: jaja.smrckova@seznam.cz.

—————————————————————————————————————————————————

Platby za stravné pro děti, žáky a zaměstnance ZŠ+MŠ Štíty přijímáme  pouze bezhotovostně – jednorázový nebo trvalý příkaz z Vašeho účtu na účet ŠJ u ČS a.s.  –  19-1904042339/0800. Každý strávník bude mít od vedoucí ŠJ přidělený variabilní symbol, který musí být uveden u jednotlivých plateb !!! Platba musí být připsána na účet ŠJ předem do 25. dne předchozího měsíce

CENY  STRAVNÉHO:

MŠ Štíty:                                                                                                                                                                     kategorie 3-6 let:   přesnídávka: 9,- Kč    oběd: 21,- Kč    svačina 8,- Kč:  celodenní 38,- Kč                                                           7-10 let:                      10,- Kč             24,- Kč                 9,- Kč:  celodenní 43,- Kč

kategorie: 1.stupeň 7-10 let:   24,- Kč          2.stupeň  11-14 let:  27,- Kč    9.třída:  29,- Kč     cizí strávníci:  71,- Kč

Doplatek za neodhlášenou stravu v době nemoci: 40,- Kč (kalkulované provozní náklady).  Provádíme kontroly docházky dětí/žáků dle třídních knih a doplatky jsou doúčtovány na základě této evidence. Doplatky budou v případě přeplatků odečteny z konta strávníka a nebo bude povinnost je uhradit hotově v kanceláři vedoucí ŠJ.

Doporučené měsíční zálohy:

MŠ Štíty celodenní:  3-6 let: 850,- Kč          7-10 let: 950,- Kč

žáci ZŠ Štíty:   kategorie: 7-10 let: 550,- Kč,        11-14 let:  600,- Kč          9.třída:  650,- Kč

————————————————————————————————————————–

       UPOZORNĚNÍ !!!!

Čipy ke stravování slouží k prokázání o zakoupené stravě, velikosti porce-kategorie 7-10 let, 11-14 let, 15 let a více. Při opětovném zapomínání čipu bude strávník vyzván, aby si čip dodatečně přinesl. Toto opatření je z důvodu velkého výskytu zapomínání čipů ke stravování našich žáků-strávníků v minulém školním roce.

————————————————————————————————————————-

 

Jídelníček

Jídelníček

Aktuální jídelníček naleznete v části JÍDELNÍČEK

23.05.2019

Více