Školní jídelna Štíty

Školní jídelna

           5. březen  –  9. březen  2018 – jarní prázdniny                                                                                                            29. březen 2018  –  velikonoční prázdniny,                                                                                                   30. březen 2018  – státní svátek

V době jarních prázdnin od  5. 3. – 9. 3. 2018 bude kancelář vedoucí jídelny uzavřena !!!!

Výdej jídel v době jarních i velikonočních prázdnin bude od 10.30  –  12.00 h.

Vstupní brána se zamyká ve 13.00 h.

—————————————————————————————————————————

Ve dnech 12. 3 – 16.3 .2018 bude  „týden oblíbených jídel“.  Jídla byla vybrána našimi žáky.

Přejeme všem dobrou chuť !!!

—————————————————————————————————————————

V úterý 13. 3. 2018 bude kancelář vedoucí školní jídelny otevřena do 11 h.                                                                      Ve středu 14. 3. 2018 bude kancelář vedoucí školní jídelny z důvodu řádné dovolené uzavřena !!!!


  V případě placení stravného bezhotovostně  musí být platba na účet ŠJ (19-1904042339/0800) připsána předem, nejpozději do 25. dne v měsíci.  U platby musí být uveden přidělený variabilní symbol. Stravné na následující měsíc bude automaticky přihlášeno pouze po obdržení platby. V případě, že tak nebude učiněno, stravné na následující měsíc přihlášeno nebude a je nutné stravu zaplatit hotově od 25. dne v měsíci v pokladně ŠJ v úřední hodiny.

————————————————————————————————————————-

Objednávání a odhlašování stravy internetem. Informace pro přihlášení uživatele:

 www.strava.cz    číslo jídelny: 3843    jednoduše kdykoli, odkudkoli

 • přihlášení přes přidělené uživatelské jméno a heslo (přidělí vedoucí školní jídelny)
 • aktuální informace o vydané stravě
 • aktuální informace o stavu konta
 • možnost sledovat historii objednávek a plateb za stravu
 • pružná komunikace s jídelnou prostřednictvím internetu
 • on-line přímo v systému nebo formou mailových zpráv

Bližší informace Vám poskytne vedoucí školní jídelny.

————————————————————————————————————————-

Možnost objednávání a odhlašování stravy je pro všechny strávníky, včetně dětí MŠ Štíty,

              den předem (pouze pracovní den)  do 12.30 h: 

 internetem na www.strava.cz,

    Informace pro přihlášení uživatele:

   číslo jídelny: 3843          jednoduše kdykoli, odkudkoli

 • přihlášení přes přidělené uživatelské jméno a heslo
 • aktuální informace o vydané stravě
 • aktuální informace o stavu konta
 • možnost sledovat historii objednávek a plateb za stravu
 • pružná komunikace s jídelnou prostřednictvím internetu
 • on-line přímo v systému nebo formou mailových zpráv

– SMS zprávou na telefon školní jídelny 739 475 171,

   objednávání stravy pouze v případě kladného stavu konta strávníka,

osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny pouze v úřední   hodiny:   

                  7.00 – 8.00,    9.00 – 9.30,   10.30 – 11.00,  12.00 – 12.30 h

Bližší informace Vám poskytne vedoucí školní jídelny.

Smrčková Jarmila – vedoucí ŠJ při ZŠ a  MŠ Štíty