Školní jídelna Štíty

Školní jídelna

             Prodej stravného na  LEDEN 2018                                        zahájen od čtvrtka 14.12. 2017  do středy 20.12.2017

a následně v lednu  2018 v úřední hodiny .

Zároveň budou vypláceny přeplatky za stravné za rok 2017                                                                                                               od čtvrtka 14.12. 2017 do pondělí 18.12.2017.

Od čtvrtka 21. 12. 2017 do úterý 2. ledna 2018 bude kancelář vedoucí ŠJ    u z a v ř e n a !!!!!

          Prodloužená doba prodeje stravného do 15 h  bude v pondělí  18. prosince 2017.         

Žáci ZŠ Štíty budou mít v pátek 22. prosince 2017 ředitelské volno.
Strava bude všem žákům ZŠ Štíty automaticky odhlášena.
Výdej jídej v pátek 22. prosince 2017  bude od 10.30 – 12.00 h.   Vstupní brána se  zamyká ve 13 h.

—————————————————————————————————————————

                    Ve dnech od 23. prosince 2017 – 2. ledna 2018 bude školní kuchyně  u z a v ř e n a.  Začínáme vařit 3. ledna 2018.

Přejeme všem krásné vánoční svátky a do nového roku 2018 hlavně hodně zdraví a štěstí v novém roce 2018.


  V případě placení stravného bezhotovostně  musí být platba na účet ŠJ (19-1904042339/0800) připsána předem, nejpozději do 25. dne v měsíci.  U platby musí být uveden přidělený variabilní symbol. Stravné na následující měsíc bude automaticky přihlášeno pouze po obdržení platby. V případě, že tak nebude učiněno, stravné na následující měsíc přihlášeno nebude a je nutné stravu zaplatit hotově od 25. dne v měsíci v pokladně ŠJ v úřední hodiny.

————————————————————————————————————————-

Objednávání a odhlašování stravy internetem. Informace pro přihlášení uživatele:

 www.strava.cz    číslo jídelny: 3843    jednoduše kdykoli, odkudkoli

 • přihlášení přes přidělené uživatelské jméno a heslo (přidělí vedoucí školní jídelny)
 • aktuální informace o vydané stravě
 • aktuální informace o stavu konta
 • možnost sledovat historii objednávek a plateb za stravu
 • pružná komunikace s jídelnou prostřednictvím internetu
 • on-line přímo v systému nebo formou mailových zpráv

Bližší informace Vám poskytne vedoucí školní jídelny.

————————————————————————————————————————-

Možnost objednávání a odhlašování stravy je pro všechny strávníky, včetně dětí MŠ Štíty,

              den předem (pouze pracovní den)  do 12.30 h: 

 internetem na www.strava.cz,

    Informace pro přihlášení uživatele:

   číslo jídelny: 3843          jednoduše kdykoli, odkudkoli

 • přihlášení přes přidělené uživatelské jméno a heslo
 • aktuální informace o vydané stravě
 • aktuální informace o stavu konta
 • možnost sledovat historii objednávek a plateb za stravu
 • pružná komunikace s jídelnou prostřednictvím internetu
 • on-line přímo v systému nebo formou mailových zpráv

– SMS zprávou na telefon školní jídelny 739 475 171,

   objednávání stravy pouze v případě kladného stavu konta strávníka,

osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny pouze v úřední   hodiny:   

                  7.00 – 8.00,    9.00 – 9.30,   10.30 – 11.00,  12.00 – 12.30 h

Bližší informace Vám poskytne vedoucí školní jídelny.

Smrčková Jarmila – vedoucí ŠJ při ZŠ a  MŠ Štíty

Jídelníček

Jídelníček

Jídelníček

 
 

06.03.2017

Více