Pohádka – Vlk a kůzlátka (březen 2014)

Nejolíbenější divadlo pro děti je  takové, ve kterém hrají nejlépe všechny paní učitelky najednou. Tentokrát to byla pohádka O vlkovi a kůzlátkách. Děti byly nadšené, tleskaly, pištěly a hlavně napovídaly kůzlátkům, ať neotvírají, že tam číhá vlk ………

     

Základní a mateřská škola Štíty - nabídka

Základní škola

Mateřská škola

Školní jídelna