Mateřská škola Štíty

Informace pro rodiče dětí MŠ, kteří spadají do kategorie vybrané profese IZS

Vážení rodiče,

dle aktuálního nařízení MŠMT mají děti rodičů vybraných profesí IZS zapsané k předškolnímu vzdělávání na ZŠ a MŠ Štíty od 2 do 5 let také možnost docházet prezenčně do MŠ. Počet dětí musí být max. do 15 dětí v každém oddělení. Na tyto děti se vztahují veškerá pravidla jako pro předškoláky = povinné testování 2x týdně (více info viz předchozí mail). V případě Vašeho zájmu bude potřeba, abyste vedoucí učitelce MŠ doložili POTVRZENÍ OD ZAMĚSTNAVATELE, že tuto vybranou profesi vykonáváte. Platba školného bude na měsíc duben pro tyto děti snížena dle počtu dnů v MŠ. Nutné dětem přihlásit stravu do pátku 9.4.2021 do 12:30 hod.

Nahlaste prosím Vaše děti, které mají nárok docházet do MŠ, protože rodiče pracují ve vybraných profesích IZS vedoucí učitelce MŠ či na mail: reditel@zsstity.cz  s nástupem v pondělí 12.4.2021 nejpozději v pátek 9.4.2021 do 15:00 hod.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Vybrané profese dle manuálu MŠMT

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, neboopedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.