Mateřská škola Štíty

Přerušení provozu školy

Přerušení provozu školy

v souvislosti s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020 , kterým se mimo jiné zakazuje přítomnost žáků a studentů základního, středního a vyššího odborného vzdělávání ve školách a školských zařízeních podávám upřesnění pro naše podmínky:

  • od 11. března do odvolání neprobíhá výuka ani žádné zájmové kroužky v prostorách školy, není v provozu školní družina
  • žáci nemohou odebírat obědy ve školní jídelně, byly jim automaticky od tohoto dne odhlášeny
  • vzdělávání žáků bude řešeno zadáváním úkolů elektronicky, v prvním týdnu budou zaměřeny na procvičení a opakování již probraného učiva, bližší údaje zašleme prostřednictvím systému Bakaláři
  • potvrzení o uzavření školy pro účely žádosti o ošetřovné vystavuje škola, kancelář školy bude v provozu od 7 do 15 hodin (lze se domluvit i jinak – email: reditel@zsstity.cz)
  • provozu mateřské školy se toto opatření v ničem netýká

Přerušení provozu bylo stanoveno do odvolání, podle poslední informace z ministerstva školství na dobu minimálně dvou týdnů. O dalším vývoji vás budu informovat prostřednictvím školního webu a systému Bakaláři.

Miloš Harnych, ředitel