Mateřská škola Štíty

Přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin

Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk

Školní 98, 789 91, Štíty

e-mail: reditel@zsstity.cz, tel: 583 440 166, 601 525 269

Ve Štítech dne 19. 4. 2021

Č. j. ZŠMŠ/094/2021

 

Přerušení provozu mateřské školy

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Štíty, okres Šumperk stanovila podle § 3 odst.1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a novely dané vyhlášky č. 151/2018 Sb. ve znění pozdějších předpisů, rozsah přerušení provozu mateřské školy v roce 2021 takto:

provoz mateřské školy bude přerušen v době  od 26. července do 6. srpna 2021.

Úplata za měsíc červenec i srpen zůstane beze změny (200,- Kč) z důvodu přerušení provozu mateřské školy, která není delší než 5 dnů v měsíci.

 

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy