Mateřská škola Štíty

Návštěva první třídy

Ve středu 15.3.2017 navštívili předškoláčci  MŠ první třídu ZŠ. Prvňáčci své mladší kamarády mile přivítali a pod vedením paní učitelky Mgr. Kateřiny Mervartové ukázali co vše se už stihli naučit. Zpěv, čtení i počítání dětem velmi hezky šlo a děti ze školky nezůstávaly pozadu. Vesele doplňovali své kamarády v lavicích a měli radost, že se mohou zapojit.