Mateřská škola Štíty

Nadstandartní aktivity

Oznámení :

Pro malý zájem o kroužky se pro letošní školní rok bude realizovat pouze kroužek ,,TANEČKY S ALČOU,,

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Nabídka kroužků v MŠ Štíty – ….. v odpoledních hodinách.

Každý kroužek bude mít 25 lekcí = cena jednoho kroužku činí 600,-

LOGO HRÁTKY – (povede Zuzana Straková) – vždy každý sudý týden v Út a St od 14:30 – 15:30

Maximální počet dětí v kroužku ……10 dětí (ve věku 5/6 let)

TANEČKY S ALČOU – (povede Alena Bartášková) – vždy každý lichý týden ve St a Čt od 14:15 – 15:15

Maximální počet dětí v kroužku ….. 12 dětí (ve věku 4/6 let)

JOGÍNCI – (povede Iveta Stojková) – vždy každý lichý týden v Út a Čt od 14:45 – 15:45

Maximální počet dětí v kroužku …. 12 dětí (ve věku 4/6 let)

ANGLIČTINA – (povede Pavlína Miltáková) – každé pondělí od 14:30 – 15:30

Maximální počet dětí v kroužku ….12 dětí (ve věku 5/6 let)

 

Přihlášení do kroužku se stvrzuje úhradou částky 600,- a to nejpozději do 9.10. 2020  // věnujte prosím pozornost při přihlašování dětí do jednotlivých kroužků…. kroužek ,,Jogínci,, a ,,Tanečky s Alčou,, se překrývají proto lze využít pouze jednu variantu.  Přesné termíny jednotlivých kroužků a bližší informace naleznete v MŠ v prostoru hlavní chodby.