Mateřská škola Štíty

Mikuláš, andílci a čerti v MŠ

Ve čtvrtek 5.12.2019 se do MŠ opět podívali čertíci, andílci i Mikuláš. Od samého rána bylo veselo. Malí čertíci s blikajícími růžky pobíhali po školce a strašili krásné sněhobílé andílky. Společně tančili a zpívali a po svačince netrpělivě vyhlíželi velkého Mikuláše a doprovodu čertů a andělů.