Mateřská škola Štíty

Přehled akcí

Červen 2018

5.6. Logopedie

14.6. Pasování na školáka ( na zahradě MŠ od 15:00)

15.6. Návštěva koncertu ZUŠ ( v dopoledních hodinách)

Květen 2018

10.5. Výlet – Zábavní park Krokodýlek Olomouc

15.5. Logopedie

15.5. Přednáška pro rodiče na téma ,,Naše dítě, už jde do školy,,

17.5. Den matek – odpolední slavnost pro rodiče a děti

30.5. Den dětí  – akce pro děti a rodiče na zahradě MŠ (od 15:00) – Téma dne ZVÍŘÁTKA

Duben 2018

10.4. Logopedie

30.4. …přesunuto na pátek 27.4…….Čarodějnice v MŠ ( hravé dopoledne v kostýmech)

Březen 2018

5.3. Návštěva knihovny ( třída Kuřátek od 8:15)

6.3. Návštěva knihovny ( třída Koťátek od 9:30)

13.3. Logopedie

19. – 23.3  Soutěž o nejoriginálnější  velikonoční výzdobu či ozdobu ( Rodiče a děti si doma společně vytvoří velikonoční ozdobu či výzdobu a donesou si ji do MŠ)

22.3. Návštěva předškoláčků v ZŠ ( od 8:00)

23.3. Divadlo s hudebním programem v MŠ – Veselé Velikonoce (od 8:00)

Únor 2018

13.2. Logopedie s PaedDr. Hradilovou

22.2. Maňáskové divadlo v MŠ – tři pohádky …. Hrnečku vař, O zlaté rybce, Smolíček  (cena 40,-)

Leden 2018

11.1. Logopedie s PaedDr. Hradilovou

30.1. Divadlo v MŠ – Zdravověda s Ráďou (od 8:00)

Prosinec 2017

5.12. Čertovské rejdění v MŠ – hravé dopoledne v kostýmech čertíků, andílků a Mikulášů

12.12. Logopedie s PaedDr. Hradilovou

12.12. Vánoční besídka pro rodiče  (od 15:00h)

15.12. Vánoční koncert v KD

Listopad 2017

14.11. Logopedie s PaedDr. Hradilovou

30.11. divadlo – Čertoviny ( od 8:00h) …cena 40,-

Říjen 2017

25.10. Přednáška pro rodiče na téma: ( Přirozená podpora řeči, správný řečový vzor. Školní zralost. Význam důsledné výchovy v dětském věku. Příprava dítěte na vyučování. ad. ) …přednáška se uskuteční přímo v prostorách MŠ, je vhodná pro rodiče všech dětí z MŠ a je pro rodiče zcela zdarma.  Začátek je ve 14:00hod. ( přijít můžete i v průběhu)

10.10. Logopedie s PaedDr. Hradilovou

5.10. Papoušci v MŠ (od 9:00)…cena 40,-

Září 2017

12.9. Logopedie s PaedDr. Hradilovou

 

 

Červen 2017

1.6. Den dětí v MŠ – téma ,,indiáni,,  akce pro rodiče a děti (od 15:00hod.) na zahradě MŠ

7.6. výlet – Jízdárna Bludoveček

13.6. Logopedie s PaedDr. Hradilovou

15.6. Pasování předškoláčků na školáky (od 15:00hod.)

Květen 2017

9.5. Logopedie s PaedDr. Hradilovou

12.5. Den matek , akce pro rodiče od 15:00 hod.

27.5. Vystoupení dětí na Jarmarku ve Štítech

Duben 2017

11.4. Logopedie s PaedDr. Hradilovou

26.4. Zpívánky – hudebně zábavný program pro děti v MŠ (8:00)

28.4. Čarodějky v MŠ – hravé dopoledne v kostýmech

Březen 2017

14.3.  Logopedie s PaedDr. Hradilovou

15.3. návštěva předškoláčků v první třídě ZŠ (9:30)

27.3. fotografování v MŠ (8.00)

Únor 2017

14.2.  Logopedie s PaedDr. Hradilovou

21.2. Malý karneval v MŠ ( hravé a soutěžní dopoledne v maskách)

Leden 2017

10.1.  Logopedie s PaedDr. Hradilovou

Prosinec 2016

5.12. Čertíci a andílci ve školce – hravé dopoledne v kostýmech čertů, andílků a Mikulášů. (Návštěva velkých čertů ze ZŠ)

12.12. Vánoční koncert v KD (od 9:30)

13.12. Logopedie s PaedDr. Hradilovou

15.12. Vánoční besídka pro rodiče ( do 15:00hod.)

Listopad 2016

1.11. Halloween v MŠ – hravé dopoledne v kostýmech

8.11.  Logopedie s PaedDr. Hradilovou

11.11. Vystoupení dětí  třídy Mravenečků v KD Štíty pro Domovy důchodců  (bližší info v MŠ)

16.11. Vyšetření očí ( jen nahlášené děti)

28.11. Divadlo v MŠ – Čertoviny ( od 8hod.)

Říjen 2016

11.10. Logopedie s PaedDr. Hradilovou

11.10. fotografování v MŠ

Září 2016

6.9.  Logopedie s PaedDr. Hradilovou

12.9.  Divadlo v MŠ –  pohádka ,, Boty dělají kocoura,, (od 8:15)

13.9. Logopedie s PaedDr. Hradilovou