Mateřská škola Štíty

Informace pro rodiče

Školní rok 2017/2018

1.třída Mravenečci  – Bc. Zuzana Straková, Mgr. Irena Horáčková, Všetíčková Markéta (chůva)

2. třída Kuřátka – Aneta Ševčíková

3. třída Koťátka – Jana Hermanová, Iveta Slaninková

………………………………………………………………………………………………………………………………

Přerušení provozu MŠ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… S novým školním rokem 2016/2017 přináší něco nového i naše školní jídelna – objednávání a odhlašování stravy internetem. informace viz. – školní jídelna ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6:00 – 9:00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, spontánní hravé a pohybové aktivity, řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, didakticky zacílené činnosti individuální, skupinové, frontální, situační a prožitkové učení, jazykové chvilky, smyslové hry, výtvarné a hudební činnosti, relaxační chvilky.
9:00 – 9:30 Osobní hygiena, dopolední svačina
9:30 – 11:30 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost. Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, řízené aktivity, pobyt venku
11:30 -12:15 Oběd a osobní hygiena dětí
12:15 -14:00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 -14:45 Odpolední svačina, osobní hygiena
14:45 -16:00 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy