Mateřská škola Štíty

Informace pro rodiče

Přerušení provozu MŠ

…………………………………………………………………………………………………………………………..

leták_MŠ_2019

Lyžařský_kurz_pro_předškolní_děti

……………………………………………………………………………………………………………………………

Školní rok 2018/2019

1. třída Koťátka – Jana Hermanová, Iveta Stojková

2. třída Mravenečci – Bc. Zuzana Straková

3. třída Kuřátka – Bc. Aneta Ševčíková, Markéta Všetíčková

školní asistent – Iva Kubištová

………………………………………………………………………………………………………………………………

Přerušení provozu MŠ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… S novým školním rokem 2016/2017 přináší něco nového i naše školní jídelna – objednávání a odhlašování stravy internetem. informace viz. – školní jídelna ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6:00 – 9:00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy (do 8:00), spontánní hravé a pohybové aktivity, řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, didakticky zacílené činnosti individuální, skupinové, frontální, situační a prožitkové učení, jazykové chvilky, smyslové hry, výtvarné a hudební činnosti, relaxační chvilky.
9:00 – 9:30 Osobní hygiena, dopolední svačina
9:30 – 11:30 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost. Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, řízené aktivity, pobyt venku
11:30 -12:15 Oběd a osobní hygiena dětí
12:15 -14:00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 -14:45 Odpolední svačina, osobní hygiena
14:45 -16:00 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy