Mateřská škola Štíty

Informace pro rodiče

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022

Přihlášky je nutné doručit do MŠ nejpozději do 14.5.2021

Veškeré informace najdete zde na stránkách nebo na tel. čísle 725 363 912

…………………………………………………………………………………………….

Seznam bodů na které by se měli předškoláci  zaměřit a procvičovat je tak, aby pro ně byl nástup do první třídy co nejjednodušší.

 • tvary ( kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník)
 • barvy
 • poznávání číslic do deseti
 • počítání předmětů do pěti
 • vytleskávání slabik ve slovech
 • poznávání první hlásky ve slově
 • kresbu postavy (se všemi částmi – prsty, krk, uši, apod.)
 • hledání stejných a rozdílných tvarů, obrázků (p, b, d)
 • povídání pohádky, básničky
 • levá x pravá
 • překreslování jednoduchých tvarů dle předlohy (L,O,P, spirály apod.)
 • stříhání, modelování, puzzle, navlékání korálků,..
 • správnou výslovnost, nebát se komunikovat

…………………………………………………………………………………………….

Vážení rodiče,

nyní v době nouzového stavu není docházka do mateřské školy povinná. Záleží pouze na vašem rozhodnutí zda dítě do MŠ přivedete či si jej necháte v domácím prostředí.

Děkujeme všem rodičům za dodržování všech epidemiologických pravidel.

……………………………………………………………………………………………….

Seznam dětí dle tříd – Mateřská škola Štíty  2020/2021

Mravenečci (nejmladší)

Zuzana Straková

Alena Bartášková

 

Žabičky

Aneta Ševčíková

Markéta Všetíčková

 

Koťátka (předškoláci)

Jana Hermanová

Iveta Stojková

Iva Kubištová  (asistentka)

1 Batková Adéla Bartoňová Natálie  Altman Alan
2 Bílý Viktor Vilém Horváthová Anna  Bilyi Antonín
3 Černohous Tadeáš Jurenka Michael  Davidová Viktorie
4 Davidová Nela Knápek Miroslav  Diviš Andrew Libor
5 Drobný Jan Kohout Filip  Drlíková Šárka
6 Fabiánek Adam Kulhánek Vlastimil  Dušek Daniel
7 Fingrová Mia Kunrt Vojtěch  Fabiánek Jiří
8 Hroch Tomáš Lakomý Filip  Hájek Pavel
9 Hudousek Filip Lauer Martin  Hudousek Matyáš
10 Hudousková Eliška Lehký Tadeáš  Jelínek Jiří
11 Klein Jakub Májová Michaela  Knápková Tereza
12 Knápek Daniel Mareš Vítek  Kohout Stanislav
13 Koutná Mia Mikulášková Kristýna  Košťál Filip
14 Kostelecká Lucie Miltáková Valérie  Košťálová Justýna
15 Kubíček Michal Opravilová Anežka  Kropáček Jiří
16 Kunrt Vít Rančáková Nella  Kubištová Johana
17 Langhammer Jonáš Seidlman Radek  Macek Filip
18 Mikulášek Ondřej Skřivánková Lili  Matějček Erik
19 Odstrčilová Elen Sopel Patrik  Novák Jiří
20 Richter Miroslav Vúóng Gia Báo – Martin  Pecháčková Lenka
21 Scholz Jan Wintr David  Richter Jaroslav
22 Šula Sebastian Šamko Robert  Smrčka David
23 Tomášek Adam Gazdík Nikolas  Tran Van Thien Petr
24 Veselá Magdaléna  Vernerová Bára

 

Dne 27.8.2020 se od 15hod. uskuteční třídní schůzky v MŠ – tyto třídní schůzky budou určeny rodičům  dětí, které byly nově přijaty pro školní rok 2020/2021 (týká se celé třídy budoucích Mravenečků).

 • představení pedagogů, předávání dětí do MŠ, příchody a odchody, platby,…..
 • informace k dennímu chodu mateřské školy
 • informace ke stravování
 • vysvětlíme vám a pomůžeme s vyplněním některých nezbytných formulářů
 • proběhne prohlídka mateřské školky, (která bohužel s opatřením kvůli COVID19 nemohla být zrealizována).

Dne 31.8.2020 se od 15hod. uskuteční třídní schůzky pro rodiče dětí za třídy Žabiček a Koťátek.

 • Zde se dozvíte informace o povinném předškolnímu vzdělávání.
 • omluvné listy předškoláčků
 • změny týkající se stravování
 • vyplnění (doplnění) nezbytné dokumentace

 

DO KTERÉ TŘÍDY BUDE VAŠE DÍTĚ ZAŘAZENO BUDE ZVEŘEJNĚNO ZDE NA STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY – OD 18.8.2020 (podle zařazení si zvolíte termín třídních schůzek)

NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY SE PROSÍM DOSTAVTE POKUD MOŽNO BEZ DĚTÍ.      DĚKUJEME

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Milé maminky, od dnešního dne (23.6.) si můžete vyzvednout třídní fotografie vašich dětí.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Stravování v době letních prázdnin

Na stránkách www.strava.cz bude možné již v průběhu června dětem přihlásit stravu na měsíc červenec a srpen. Věnujte prosím pozornost tomu, aby jste měli dostatečnou finanční zálohu na toto období.

Bližší info na stránkách: zsstity-jídelna

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Stanovení_úplaty_MŠ__2020_2021

Přerušení_provozu_MŠ_2020

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Logopedie v MŠ

Pro tento školní rok již logopedické lekce probíhat nebudou. Pokud bude vše v pořádku, tak lekce logopedie obnovíme opět v novém školním roce v září 2020.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Od 18.5.2020 je MŠ opět v provozu (6:00-16:00)

Po dobu trvání epidemiologických opatření se stanovují tato pravidla pro provoz MŠ Štíty.

Příchod do MŠ a pohyb před budovou MŠ:

 • dodržování rozestupů. Doprovod jednotlivých dětí bude při přijímání/vyzvedávání dítěte dodržovat odstup minimálně 2 m.
 • rodič (v roušce) ráno předává dítě u hlavních vchodových dveří paní učitelce (rodič do budovy MŠ přístup nemá). Paní učitelka dítě v šatně převlékne a odvede jej do příslušné třídy.
 • první den při příchodu do MŠ rodič předá paní učitelce podepsané ,,čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění,,
 • NIKDO S PŘÍZNAKY JAKÉKOLIV INFEKCE DÝCHACÍCH CEST NEBO ZVÝŠENÉ TĚLESNÉ TEPLOTY, RÝMOU (i alergická), KAŠLEM , BOLESTÍ HLAVY, NEVOLNOSTÍ,  apod. NEBUDE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIJAT !!!
 • do MŠ si děti po dobu zvýšeného opatření NESMÍ nosit vlastní hračky včetně plyšáků.

Vyzvedávání dětí z MŠ po obědě:  

Třída Žabiček:  (ČAS PRO VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ 11:30 hod.)

Rodiče si děti vyzvednou za budovou u zadního východu na konci chodníku – paní učitelka  děti oblékne, obuje a předá rodičům za budovou MŠ.

Třída Koťátka:  ( ČAS PRO VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ 11:40 hod.)

Rodiče si děti vyzvednou u hlavního vchodu – vyčkají na příchod třídní učitelky a ta jim dítě oblékne a přivede k hlavnímu vchodu.

Třída Mravenečků: ( ČAS PRO VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ 11:45 hod.)

Rodiče si děti vyzvednou u zadního východu u schodiště – paní učitelka dopomůže dětem při oblékání a osobně je předá rodičům u zadního schodiště.

RODIČE DO BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY VŮBEC NEVSTUPUJÍ !!!

Tento systém vyzvedávání dětí v době po obědě je z důvodů minimalizovat shlukování osob. Děkujeme za pochopení.

Odpolední vyzvedávání dětí:

Rodiče si zazvoní u hlavní vchodu do MŠ, paní učitelka oblékne dítě a předá jej rodičům u hl. dveří.

 

Výdej stravy do obědváků bude možný pouze u zadního vchodu do výdejny stravy v MŠ a to v době od 10:30- 11:00 a od 12:00-12:30hod.

Roušky:

 • děti se v MŠ budou pohybovat bez roušek, ale pokud vyžadujete, aby vaše dítě mělo po celou dobu pobytu v MŠ roušku na ústech, je nutné, aby jste si zajistili dostatečné množství této ochranné pomůcky a donesli je do MŠ. Paní učitelky dohlédnou na včasnou výměnu.
 • V souladu  s Mimořádným opatřením vzniká povinnost nosit roušku i po dobu výkonu práce. Výjimka je ovšem stanovena pro učitele v MŠ.  Proto si i pedagogové mohou zvolit zda v budově MŠ budou nosit ochranné pomůcky.

 

Prosíme o trpělivost a dodržování těchto pravidel.

Děkujeme

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

6:00 – 9:00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy (do 8:00), spontánní hravé a pohybové aktivity, řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, didakticky zacílené činnosti individuální, skupinové, frontální, situační a prožitkové učení, jazykové chvilky, smyslové hry, výtvarné a hudební činnosti, relaxační chvilky.
9:00 – 9:30 Osobní hygiena, dopolední svačina
9:30 – 11:30 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost. Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, řízené aktivity, pobyt venku
11:30 -12:15 Oběd a osobní hygiena dětí
12:15 -14:00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 -14:45 Odpolední svačina, osobní hygiena
14:45 -16:00 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy