Mateřská škola Štíty

Informace pro rodiče dětí z MŠ

Vážení rodiče a milé děti,

informace se týká chodu MŠ, která nemá žádná nová omezení a provoz bude stejný jako doposud a to do úterý 22.12.2020. MŠ bude opět v provozu od pondělí 4.1.2021. Prosím o včasné nahlášení obědů a stravy pro děti na webovém portále: www.strava.cz. Děkuji.

Dovolte mi, abych všem rodičům, pedagogům, nepedagogickým zaměstnancům i dětem poděkovala za zodpovědný přístup, podporu a skvělou spolupráci.

Přeji nám všem krásné a poklidné vánoční svátky a vše pěkné plné optimismu a naděje do nového roku 2021.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy