Mateřská škola Štíty

Informace pro rodiče dětí z MŠ k výuce od pondělí 12.4.2021

Vážení rodiče,

ráda bych Vás tímto již detailněji informovala o organizaci výuky dětí v MŠ.

Od pondělí 12.4.2021 se prezenčně do MŠ vrací pouze dětí v rámci povinného předškolního vzdělávání – předškoláci (rozdělení do menších 2 skupin, max do 15 dětí v jednom oddělení), ostatní děti MŠ zůstávají doma a rodiče mohou čerpat na dítě OČR.

Předškoláci nemají při pobytu v MŠ roušku, všichni zaměstnanci MŠ musí nosit respirátor FFP2. Každé pondělí a čtvrtek budou děti v MŠ testovány antigenními testy. Testování je tzv. samoodběrové (provádí děti osobně za dohledu p.uč.), bezbolestné a rodiče dětí mají možnost se daného testování vždy dle zájmu účastnit.

Doporučuji, aby rodiče (nutnost mít vždy při vstupu do MŠ nasazený respirátor FFP2 a provést dezinfekci rukou) byli účastni alespoň u prvního testování dětí, abychom dětem společně zajistili maximální redukci možných prvotních obav či nejistoty z něčeho nového a pro ně neznámého. Pevně věřím tomu, že se nám společně podaří pro děti zajistit tvůrčí a příjemné prostředí MŠ a ani testování nám toto nijak nenaruší. Naše priorita je bezpečnost dětí a minimalizace nepříjemných zážitků, proto uděláme maximum, aby děti testování zvládly v pohodě a bez stresu a za pomoci Vaší podpory, důvěry a spolupráce se nám to vše úspěšně podaří.

Žádám tímto rodiče, aby p.uč. v MŠ nahlásili aktuální telefonní čísla. V případě, že by u dítěte byla v první den testování zjištěna pozitivita na Covid-19, bude dítě izolováno a zákonný zástupce okamžitě telefonicky informován o pozitivním výsledku testu. Dítě v doprovodu rodiče či jiné pověřené osoby opustí prostory MŠ, bude mu vydáno potvrzení o pozitivním testu a dále bude rodič kontaktovat dětského lékaře a dítě bude posláno na potvrzující PCR test. Ostatní děti z oddělení mohou ve výuce pokračovat. V případě pozitivity u PCR testu přejde dítě do karantény a dále dle pokynů lékaře. V případě negativity PCR testu rodiče toto prokáží vedoucí učitelce MŠ  a dítě může druhý den pokračovat ve výuce.

V případě, že by u dítěte byla v průběhu týdne – v dalším dnu testování zjištěna pozitivita na Covid-19, bude dítě izolováno a zákonný zástupce dítěte bude okamžitě telefonicky informován o pozitivním výsledku testu. Dítě v doprovodu rodiče či jiné pověřené osoby opustí prostory MŠ, bude mu vydáno potvrzení o pozitivním testu a dále bude rodič kontaktovat dětského lékaře a dítě bude posláno na potvrzující PCR test. Ostatní děti v oddělení MŠ musí také školu opustit a ten den odchází po pozitivním výsledku dítěte z jejich oddělení domů. Zákonní zástupci ostatních dětí budou neprodleně informováni o nutnosti si dítě vyzvednout a odvést z MŠ. V případě pozitivity u PCR testu přejde dítě  do karantény a dále dle pokynů lékaře. V případě negativity PCR testu rodiče toto prokáží vedoucí učitelce MŠ  dítě může druhý den pokračovat ve výuce. Zákonní zástupci dětí budou vedoucí učitelkou MŠ informováni o výsledku PCR testu pozitivně testovaného dítěte z oddělení. V případě negativního výsledku, děti pokračují další den ve výuce, v případě pozitivního výsledku dítěte bude ředitelka školy kontaktovat krajskou hygienu a dále postupovat dle jejich pokynů.

Děti, které již prodělaly onemocnění Covid-19 a zákonní zástupci mohou prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře) datum prvního dne PCR testu potvrzujícího pozitivitu na Covid-19 se dále po dobu 90 dnů nemusí v MŠ testovat. Toto potvrzení musí přinést vedoucí učitelce MŠ před samotným testováním.

Testování se neprovádí u dětí, které doloží negativní výsledek RTPCR testu na přítomnost viru SARSCoV2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV2provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod.,a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID19.

Děti, které budou vykazovat příznaky infekčního onemocnění nesmí v MŠ pobývat a nebudou se moci účastnit testování. Prosím rodiče, aby zodpovědně sledovali zdravotní stav svého dítěte. Děkuji.

Vaše další dotazy, prosím, posílejte na mail: reditel@zsstity.cz nebo telefonicky: 601 525 269

Děkuji Vám za Vaši podporu, spolupráci a zodpovědný přístup.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

 

LETÁK TESTOVÁNÍ

testovani-letak-singclean

 

LETÁK VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ

testovani-prehled-navaznych-postupu

 

LETÁK TESTOVÁNÍ PRO RODIČE

testovani-letak-pro-rodice

 

LETÁK TESTOVÁNÍ PRO ŽÁKY

testovani-letak-pro-zaky

 

VIDEO TESTOVÁNÍ