Mateřská škola Štíty

Informace k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

níže přikládám informace týkající se zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022 a také všechny potřebné formuláře ke stažení a případnému tisku. Více info viz. níže.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Č.j: ZŠMŠ/082/2021

Vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci a v souladu s opatřením MŠMT proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání distanční formou.

Žadatelé o přijetí k předškolnímu vzdělávání dodají tyto dokumenty:

  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • zápisní lístek do mateřské školy
  • rodný list (prostá kopie)
  • potvrzení od dětského lékaře (doložení řádného očkování dítěte)

Žádost o přijetí a zápisní lístek je možné si stáhnout z našich webových stránek – www-zsstity.cz. Pokud nemáte možnost elektronické dokumenty vytisknout, tak je pouze vyplňte, zašlete emailem na adresu ms@zsstity.cz. Tady je vytiskneme a vy je přijdete osobně podepsat. Je také možné si formuláře vyzvednout v papírové podobě v mateřské škole. Rodný list a kopii očkovacího průkazu potvrzující všechna povinná očkování, je možné také vše jen ofotit a poslat na adresu ms@zsstity.cz nebo reditel@zsstity.cz.

Všechny vyplněné a podepsané dokumenty doručte do školy v termínu od 3. do 16. května 2021 (možno doručit do MŠ či do ZŠ – krabice s připravenými obálkami ve vestibulu základní školy). Pokud máte zřízenou datovou schránku, můžete je zaslat přes ni na naši datovou schránku zscha2h, pokud máte zřízen digitální podpis, je možné vše zaslat s tímto podpisem elektronicky na emailovou adresu reditel@zsstity.cz.

 

Pokud potřebujete ohledně zápisu k předškolnímu vzdělávání s něčím poradit, pomoci kontaktujte vedoucí učitelku MŠ ms@zsstity.cz či ředitelku školy reditel@zsstity.cz.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání vám bude zasláno do 28.5.2021.

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let nejpozději do konce srpna 2021, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí. Předpokládaný počet přijatých dětí je 20.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Kritéria přijetí MŠ_2021-2022     Kritéria přijetí MŠ_2021-2022

Žádost-o-přijetí k PV   Žádost-o-přijetí k PV

Zápisní lístek MŠ  Zápisní lístek MŠ