Mateřská škola Štíty

Zahradní slavnost – Pasování 2014

V červnu 2014  se předškoláčci rozloučili s mateřskou školou v prostoru zahrady MŠ. V letošním roce MŠ opouští 32 budoucích prvňáčků. Na slavnost byli pozváni především rodiče dětí, paní zástupkyně ředitele školy I. Haasová, budoucí třídní učitelky prvňáčků a především předškoláčci a učitelky MŠ. Děti zazářily v zelených tričkách. Zazpívali, zarecitovali i zatančili, vše v záři sluníčka a za potlesku hostů. Dětem přejeme mnoho úspěchů v ZŠ, hodně zdravíčka a spoustu jedniček. ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????