Mateřská škola Štíty

Návštěva knihovny

Pondělní a úterní dopoledne děti mateřské školy navštívily místní knihovnu. Paní knihovnice měla pro děti připravený malý program. Děti si prohlédly knížky a soutěžily o velmi hezké knihy, které si mohly odnést domů.