Mateřská škola Štíty

VIDEO-POZVÁNKA i detailní informace k ZÁPISU DO 1.ROČNÍKU ZŠ pro školní rok 2021/2022

Č.j.:ZŠMŠ/081/2021

Vážení rodiče a milí budoucí prvňáčci,

již dříve jsem Vás informovala, že i v letošním roce proběhne pouze tzv. distanční forma zápisu, tedy bez možnosti sejít se společně s dětmi, jejich rodiči a p.učitelkami u nás ve škole. Moc nás mrzí, že se s dětmi nebudeme moci osobně setkat, a proto si pro Vás, naši milí budoucí prvňáčci, paní učitelky připravily krátký video-pozdrav, aby Vám nebylo líto, že se osobně ve škole setkáte až po letních prázdninách.

VIDEO-POZDRAV

https://1drv.ms/v/s!Amf26IZL4Fh5ielWxR_BRMjPjmhflw

Vážení rodiče, také bych Vás tímto požádala o tzv. elektronické vyplnění přihlášky Vašeho dítěte k zápisu či odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022. Tuto elektronickou přihlášku bude možné vyplnit nejdříve v období od 1.4.2021 do 30.4.2021 na tomto webovém odkazu:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsstity/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=44053

Elektronická přihláška nenahrazuje formuláře k zápisu či odkladu, které je potřeba vyplnit a podepsat, ale je důležitá pro evidenci dětí, a proto pro nás potřebná a smysluplná. Děkuji za Vaši spolupráci.

 

Info k možnostem doručení potřebných formulářů k zápisu:

Rodiče budou muset do školy doručit pouze potřebné dokumenty k zápisu do 1.ročníku pro školní rok 2021/2022 či odkladu školní docházky dítěte. Termín zápisu bude probíhat po celý měsíc od 1.4. do 30.4. 2021. Doručit všechny dokumenty můžete těmito způsoby:

1.Všechny potřebné dokumenty si můžete přímo stáhnout níže (Žádost o přijetí do 1.ročníku, Zápisní lístek do 1.ročníku či Žádost o odklad nebo Žádost o předčasné přijetí), dále je vytisknout a vyplněné a podepsané doručit přímo do školy. Ve vestibulu základní školy můžete všechny formuláře umístit do připravené obálky a vložit do krabice, která je zde pro dané formuláře připravená, nejpozději do 30.4.2021. Do obálky k formulářům můžete vložit také kopii rodného listu dítěte. Takto vytištěné, vyplněné, podepsané formuláře a kopii rodného listu dítěte můžete zaslat také poštou na adresu: ZŠ a MŠ Štíty, Školní 98, Štíty 789 91, a to nejpozději s datem odeslání 30.4.2021.

2. Všechny potřebné dokumenty si můžete přímo stáhnout níže (Žádost o přijetí do 1.ročníku, Zápisní lístek do 1.ročníku či Žádost o odklad nebo Žádost o předčasné přijetí), dále je elektronicky vyplnit. Pokud máte zřízenou datovou schránku, můžete je zaslat přes ni na naši datovou schránku zscha2h, pokud máte zřízen digitální podpis, je možné vše zaslat s tímto podpisem elektronicky na emailovou adresu reditel@zsstity.cz, a to nejpozději do 30.4.2021. Tímto způsobem můžete poslat i scan rodného listu dítěte.

3. Všechny potřebné dokumenty si můžete přímo stáhnout níže (Žádost o přijetí do 1.ročníku, Zápisní lístek do 1.ročníku či Žádost o odklad nebo Žádost o předčasné přijetí), dále je elektronicky vyplnit. V případě, že nemáte datovou schránku a elektronický podpis, tak takto vyplněné formuláře můžete poslat na emailovou adresu reditel@zsstity.cz. Ve škole Vám tyto vyplněné formuláře budou vytištěny a vy se do školy dostavíte pouze k podpisu daných dokumentů a přinesete sebou i rodný list Vašeho dítěte. Do školy se můžete k podpisu dokumentů dostavit v týdnu od 6.4. 2021 do pátku 30.4.2021, a to vždy v tyto dny –  pondělí, středa a pátek od 10:00 do 14:00 hodin.

4. Všechny potřebné dokumenty si můžete vyzvednout vytištěné ve vestibulu základní školy (Žádost o přijetí do 1.ročníku, Zápisní lístek do 1.ročníku či Žádost o odklad nebo Žádost o předčasné přijetí), dále je doma vyplnit a vyplněné a podepsané doručit přímo do školy. Ve vestibulu školy můžete všechny formuláře umístit do připravené obálky a vložit do krabice, která je zde pro dané formuláře připravená, nejpozději do 30.4.2021. Do obálky k formulářům můžete vložit také kopii rodného listu dítěte. Takto vytištěné, vyplněné, podepsané formuláře a kopii rodného listu dítěte můžete zaslat také poštou na adresu: ZŠ a MŠ Štíty, Školní 98, Štíty 789 91, a to nejpozději s datem odeslání 30.4.2021.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání Vašeho dítěte nebo rozhodnutí o odkladu vám následně bude zasláno po ukončení řádného termínu zápisu.

Vaše případné dotazy k zápisu či odkladu školní docházky můžete posílat na mail: reditel@zsstity.cz či telefonicky: 583 440 166.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Věk dítěte k zápisu pro školní rok 2021/2022:

6 let k 31. 8. 2021 dítě narozené od 1. září 2014 do 31. 8. 2015
pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku

 


5 let k 31. 8. 2021

(předčasné přijetí)
Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:
dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2021:zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ –  Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022:zákonný zástupce doloží  VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení a také odborného (dětského) lékaře dítěte

FORMULÁŘE: ve formátech  .doc nebo .pdf

Žádost o přijetí do 1.ročníku  Žádost o přijetí do 1.ročníku

Zápisní-lístek-do-1.ročníku  Zápisní-lístek-do-1.ročníku

Žádost-o-odklad  Žádost-o-odklad

Žádost-opředčasné-přijetí  Žádost-opředčasné-přijetí