Projekty

V rámci snahy o zlepšování kvality vzdělávání a materiálních podmínek školy se naše škola zapojila do řady projektů:

 

       

 

  • IKAPOK II                                                                                                                                                                                                                      Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce. Cílem projektu je zvýšení zájmu žáků škol o polytechnické vzdělávání a podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji.Na projektu spolupracuje 435 pedagogických pracovníků z 88 středních i základních škol Olomouckého kraje.

IKAPOKII_Leták k IKAPOKII_z šablony MŠMT

 

    . Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Cílem projektu je propagace inovativních metod výuky za pomoci digitálních technologií a šíření příkladů dobré praxe ve školách. Projekt je zaměřen na zkvalitnění školní výuky i snížení studijní neúspěšnosti žáků v oblasti digitální gramotnosti. Aktivita je realizována prostřednictvím vzorové školy ZŠ a MŠ Červená Voda a zároveň formou spolupráce s dalšími  školami (ZŠ Králíky, ZŠ a MŠ Lichkov, ZŠ a MŠ Písařov).

  • Šablony pro Základní školu a mateřskou školu Štíty v letech 2017 – 2018 a Šablony II pro Základní školu a mateřskou školu Štíty v letech 2019 – 2020

Plakát.pdf

Plakát.doc

  • Škola pro demokracii

Ve školním roce 2017/18 jsme založili školní parlament a vstoupili jsme do sítě škol, které podporují participaci dětí a chtějí se vzájemně inspirovat.

  • ROP NUTS II

ROP

zde

  • EU peníze školám

zde

Šablony vytvořené učiteli:

 

  • Ovoce do škol

zde

  • Projekt SIPVZ

    zde

   . Projekt PREVENCE v letech 2013 – 2019:„TVOŘIVĚ A ZDRAVĚ, ZVLÁDNEME VŠE HRAVĚ“

PROJEKT PREVENCE

Základní a mateřská škola Štíty - nabídka

Základní škola

Mateřská škola

Školní jídelna