Formuláře

Zde si můžete  stáhnout a vytisknout formuláře žádostí Žádost o přijetí-přestup žáka k základnímu vzdělávání Žádost o uvolnění z výuky TV Žádost o uvolnění z výuky  (na delší dobu, než 2 dny) Žádost o pravidelné uvolňování z výuky Žádost o odklad Žádost o povolení IVP Žádost o pokračování základního vzdělávání  (pro žáky, kteří ukončili základní devítiletou docházku, ale neabsolvovali všech devět ročníků základní školy) Prohláš.zákon.zástupců o bezinfekčnosti dítěte ŠD, ŠK Přihláška do školní družiny Přihláška do zájmového kroužku Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (včetně evidenčního listu)

Základní a mateřská škola Štíty - nabídka

Základní škola

Mateřská škola

Školní jídelna