Kontakt

  Název organizace:

Základní škola a mateřská škola Štíty, okr. Šumperk 

Adresa:

Školní 98, 789 91 Štíty

www.zsstity.cz

Právní forma:  příspěvková organizace Zřizovatel:  Město Štíty

IČO   60341793

Ředitel:

PaedDr. Miloš Harnych

Statutární zástupce ředitele:

Mgr. Ilona Haasová

 

ředitel
583 440 166
reditel@zsstity.cz, zs.stity@zsstity.cz
zást. ředitele
583 440 176
zastupce@zsstity.cz
ekonomka
583 440 307
ekonomka@zsstity.cz
sborovna
583 455 903
školní družina
739 097 781
školní jídelna
739 475 171
jidelna.zsstity@seznam.cz
588 881 915
ms@zsstity.cz
Fax
583 440307

Identifikátor zařízení
600 148 424
IZO školy
102 680 540
IZO školní družiny
102 300 508
IZO školního klubu
150 067 275
IZO školní jídelny
102 992 100
IZO mateřské školy
181 023 211

Základní a mateřská škola Štíty - nabídka

Základní škola

Mateřská škola

Školní jídelna