Klub logiky a deskových her

Klub logiky a deskových her zahájil činnost 6.2.2018.

Přejeme všem účastníkům mnoho zdaru.

Vedoucí klubu

Základní a mateřská škola Štíty - nabídka

Základní škola

Mateřská škola

Školní jídelna