INFORMAČNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE

Informační rodičovská schůzka se koná dne 24.11.2015 od 13:30 do 16:00 hod. dle info  v informační knížce žáků.

Základní a mateřská škola Štíty - nabídka

Základní škola

Mateřská škola

Školní jídelna