Halloween

Halloween

Letos pořádali Halloweenskou diskotéku žáci osmého ročníku. Pro účastníky si nachystali kromě krásných písniček i hry, soutěže, tvoření, lovení jablíček a hromadu další zábavy. Překrásně strašidelnou výzdobu zajistily p. učitelky Kissová a Hřebíčková.

Za 8. tř. Jana Knápková

Základní a mateřská škola Štíty - nabídka

Základní škola

Mateřská škola

Školní jídelna