Dětský karneval

V sobotu 15. března 2014 se opět konal dětský karneval. Děti si svůj den i přes velmi špatné počasí užily. Kromě tancování a zábavy byly pro děti přichystány hry, kterých se mohly zúčastnit i rodiče. Tombola byla díky sponzorům bohatá, bylo přichystáno 200 cen.

   

Základní a mateřská škola Štíty - nabídka

Základní škola

Mateřská škola

Školní jídelna