BÍLÁ PASTELKA

Dovolte mi tímto poděkovat všem žákům, potažmo jejich zákonným zástupcům, za finanční podporu charitativní sbírky BÍLÁ PASTELKA. Naše škola přispěla finanční částkou 2000,-Kč. Koupí bílé pastelky jsme podpořili speciální výukové programy a služby pro nevidomé a slabozraké. Děkuji. Mgr. Ilona Haasová, zástupce ředitele školy  

Základní a mateřská škola Štíty - nabídka

Základní škola

Mateřská škola

Školní jídelna