Nyní je již možné si nahlašovat stravu na září i říjen 2021.

Přihlašování a odhlašování stravy: den předem do 12.30 h (pouze v pracovní dny):

každý strávník (dítě, žák-zákononný zástupce, zaměstnanec ZŠ+MŠ Štíty) si bude stravu přihlašovat i odhlašovat individuálně sám přes:

– internet na www.strava.cz, číslo jídelny 3843, po přidělení přihlašovacích údajů (u vedoucí ŠJ),

– SMS zprávou na tel. 739 475 171 (přihlašovat pouze v případě dostatečné výši konta strávníka),

– osobně pomocí čipu – žáci a zaměstnanci ZŠ Štíty přes terminál umístěný v prostorách před vstupem do jídelny.

Rádi Vás přivítáme v naší školní jídelně. Budeme ještě raději, když ochutnáte některé pokrmy z našich jídelníčků. Těšime se na Vás a věříme, že budete našim spokojenými strávníky.