Zvyšujeme doplatek

S účinností od 1. června 2021 zvyšujeme doplatek (provozní náklady) za neoprávněně odebraný oběd dítěte/žáka v době nepřítomnosti ve škole na 50,- Kč. Žádáme o důslednost při odhlašování stravy dětí a žáků v době nemoci. Doplatek za neodhlášený oběd bude odečten z konta strávníka.